Pamokslai
Iš savęs, ar iš Dievo? PDF Spausdinti El. paštas
Pamokslai - Pastoriai

Marijampolės baptistų bažnyčios pastorius Irmantas Beržinis: Reikia išsiaiškinti, ko Dievas iš mūsų nori. Yra bendra Dievo valia ir yra konkreti Dievo valia.

Luko 10,27 „Tas atsakė: „ ‘Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa savo širdimi, visa savo siela, visomis savo jėgomis ir visu savo protu, ir savo artimą kaip save patį’ „. Mato 28,19-20 „Todėl eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios vardu, mokydami juos laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Amen“. Tai yra bendra Dievo valia bažnyčioms.

Dar yra konkreti Dievo valia. Kaip mylėti savo artimą, kaip kitus padaryti Kristaus mokiniais.

Skaityti daugiau...
 
Mūsų širdis PDF Spausdinti El. paštas
Pamokslai - Pastoriai

Marijampolės baptistų bažnyčios pastorius Pranas Bielevičius: Dažnai stebime, kas vyksta mūsų gyvenime, bet pamirštame, jog tai yra atspindys to, kas vyksta širdyje. Kartais mes, tikintieji, darome tokią klaidą: galvojame, kad svarbiausia susitvarkyti savo poelgius, bet iki galo tai nėra teisinga. Čia tas pats, kas nuskabyti darže piktžolės lapelius, o visą šaknį palikti. Kai kurie augalai, nuskabius jų lapus, nuvysta, bet tai negalioja piktžolėms. Apaštalas Paulius savo laiškuose daug kalba apie tai, ko mums reikėtų siekti savo gyvenime, o ko nereikėtų daryti, tačiau beveik visa Biblija kalba, jog mūsų poelgiai yra širdies veidrodis.

Skaityti daugiau...
 
Dievas sukuria žmogui vertę PDF Spausdinti El. paštas
Pamokslai - Pastoriai

Marijampolės baptistų bažnyčios pastorius Irmantas Beržinis: Mes dažnai mąstome: „Aš esu nieko vertas.“ Dalis tiesos tame yra, nes iš tiesų patys iš savęs esame neverti. Be Dievo mes nieko verti. Dievas sukuria žmogui vertę.

Kai mirsime, ar pasaulis sustos? Ne. Jis juda toliau. Išdidiems žmonėms reikėtų apie save mąstyti, kad jie mažiau verti, nei jie nuolat apie save galvoja.

Skaityti daugiau...
 
Nugalėtojas mus kviečia nugalėti. Jono 16,33 PDF Spausdinti El. paštas
Pamokslai - Pastoriai
Marijampoles baptistų bažnyčios pastorius Irmantas Beržinis: Jono 16,33: „Aš jums tai kalbėjau, kad manyje turėtumėte ramybę. Pasaulyje jūs turėsite priespaudą, bet būkite drąsūs: Aš nugalėjau pasaulį!“

Pasaulyje mes turėsime priespaudą, bet Kristus nugalėjo ir Jis kviečia mus nugalėti.

Kada tampama nugalėtoju? Turi vykti kova, tuomet bus ir nugalėtojas. Kovos būna išorinės ir vidinės. Išorinės – pasaulinė sistema. Ji dažniausiai siūlo tai, kas prieštarauja tiesoms, užrašytoms Rašte. Moko žmones gyventi kitaip, nei savo žodyje moko Dievas. Prisiminkime televiziją, laikraščius, atlygio sistemą. Žmonės įtraukiami į sunkumus. Siūlomos piniginės paskolos, įvairios prekės, prabangūs automobiliai. Nuolat kartojama, kad toks gyvenimo stilius yra geras.

Skaityti daugiau...
 
Dievo palaiminimas – pažinti Jį asmeniškai PDF Spausdinti El. paštas
Pamokslai - Pastoriai

Marijampolės baptistų bažnyčios pastorius Pranas Bielevičius:

Šiandien kalbėsiu apie vieną įdomią temą, apie kurią dažnai žinome vienpusiškai. Kalbėsiu apie palaiminimus. Kai mes su jumis kalbame apie palaiminimus, dažniausiai tai būna teigiami, gražūs dalykai, pažadai, patyrimai. Kai apie palaiminimus kalba Dievas, Jis nori pasakyti, kad tai nėra vien teigiami dalykai. Kaip mes įsivaizduojame palaimintą arba laimingą žmogų? Įsivaizduojame, kad jo gerbūvis susitvarkęs, šeimoje visi sveiki, jis turi darbą, turi pinigų. Turi lėšų poilsiui ir maloniai leidžia laiką.

Dažnai, kai patiriame išbandymus, galvojame, jog taip vyksta dėl mūsų nuodėmių. Bet tai gali būti ir dėl kitų priežasčių. Kai Dievas nori mus išbandyti, Jis veda per sunkumus, nes nori mumyse kažką suformuoti.

Skaityti daugiau...
 
Darykime tai, kam esame Dievo pašaukti. Jono 20,19-23 PDF Spausdinti El. paštas
Pamokslai - Pastoriai

Marijampolės baptistų bažnyčios pastorius Pranas Bielevičius: Žinome, kad yra keturios Evangelijos: „Evangelija pagal Matą“, „Evangelija pagal Morkų“, „Evangelija pagal Luką“ ir „Evangelija pagal Joną“. Trys vadinamos sinoptinėmis, nes yra panašios viena į kitą. „Evangelija pagal Joną“ yra kitokia, bet visose keturiose kalbama apie tai, apie ką šiandien noriu kalbėti. Tuos žodžius pasakė ką tik prisikėlęs Jėzus Kristus. Tai buvo pirmas įvykis po Jo prisikėlimo.

Krikščionybė nuo kitų religijų skiriasi būtent tuo, kad visas dėmesys sutelktas ne į tai, ką mes patys iš savęs turėtume padaryti, bet darytume tai, ko iš mūsų tikisi Dievas. Beveik visos religinės sistemos, kurios yra pasaulyje, sukurtos filosofijų dėka! Rytų filosofijoje labai daug vietos skiriama kūno kultūrai, apmąstymams, įvairiems ritualams.

Skaityti daugiau...
 
Pradėk nuo maldos PDF Spausdinti El. paštas
Pamokslai - Pastoriai
Pirmadienis, 09 Kovas 2015 20:06

Marijampolės baptistų bažnyčios pastorius Irmantas Beržinis: Kai skaitome Raštą, matome, kaip turėtume elgtis, ko siekti. Bet aš savo gyvenime pastebiu, kad nesiekiu to, kas Dievui patinka.

Ar jūs visada mąstote ir elgiatės taip, kaip parašyta Rašte? Mato 7,21 „Ne kiekvienas, kuris man sako: ‘Viešpatie, Viešpatie!’, įeis į dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo valią mano Tėvo, kuris yra danguje.“

Skaityti daugiau...
 
« PradžiaAnkstesnis12345678910SekantisPabaiga »

Puslapis 2 iš 14
Marijampolės baptistų bažnyčia, Powered by Joomla! Theme made by SiteGround web hosting