Pamokslai
Ko turėtume laukti PDF Spausdinti El. paštas
Pamokslai - Pastoriai
Antradienis, 20 Gruodis 2011 13:36
Ko_turetume_laukti

Pranas Bielevičius: Ko turėtume laukti? Mes laukiame savo gimtadienių, laukiame įvairių švenčių, laukiame naujų metų, bet turėtume laukti svarbesnių dalykų, ko Dievas iš mūsų tikisi. Pirmas dalykas, ko mes turėtume laukti – tai Viešpaties sugrįžimo.

1 Petro laiške, 1 laiške tesalonikiečiams parašyta, kaip yra svarbu laukti Jo sugrįžimo, nes mes galime pavargti laukti. Galime klausti: „Kada gi Jėzus ateis? Prieš du tūkstančius metų Jėzus žadėjo, kad Jis ateis.“ Rašte skaitome, kad Dievas vis dar laukia atgailaujančių sielų.

Įsivaizduokime, kaip mums būtų liūdna, jei Jis būtų atėjęs tada, kai dar Jo nepažinome. Mes turime būti kantrūs ir laukti Viešpaties sugrįžimo. Ta viltis turėtų mus palaikyti.

Situacija šalyje vis blogės ir blogės. Nuolat girdime apie tai kalbant. Kai buvau vaikas, žmonės nuolat kalbėjo, kad gyventi darosi vis sunkiau. Daugelis dalykų eina vis blogyn. Dabar girdžiu tas pačias kalbas. Mūsų vaikai ateityje taip pat sakys: „Gyvenimas vis blogėja.“

Skaityti daugiau...
 
Atsinaujinimas. Dievas mūsų niekada nepalieka PDF Spausdinti El. paštas
Pamokslai - Pastoriai
Ketvirtadienis, 10 Lapkritis 2011 09:53

atleidimas

Pranas Bielevičius: Dievas nori mūsų širdies pasikeitimo. Jis taip pat nori, kad mes pasinaudotume Jo duotais turtais. Pats svarbiausias dalykas yra tas, jog Dievas moko mus gyventi malone. Malonė yra ne tai, jog aš gyvenu kaip noriu. Malonė yra tai, jog pats Kristus per Šventąją Dvasią apsigyvena kiekviename tikinčiajame. Mums, kaip tikintiesiems, svarbu išmokti netrukdyti Dievui veikti mūsų gyvenime. Dievo tikslas – mūsų asmenyje įpavidalinti savo Sūnaus Jėzaus Kristaus paveikslą, Jo charakterį. Dievas nenori, kad mes gyventume pagal kažkokias taisykles, pagal įstatymą, kad siektume kažkokių išorinių dalykų, bet kad leistume Dievui pakeisti mūsų širdį, nes tai pakeis visą gyvenimą.

Skaityti daugiau...
 
Piktojo veikimas PDF Spausdinti El. paštas
Pamokslai - Pastoriai
Trečiadienis, 02 Lapkritis 2011 14:04

kapai

Irmantas Beržinis: Šiandien yra mirusiųjų šventė. Kas daroma šiomis dienomis? Važiuojama į kapus ir aplankomi artimųjų kapai. Užperkamos mišios mirusiems, kad juos prisimintų ir kiti giminės nariai. Prisiminti mirusius artimuosius yra geras dalykas, bet mišių už mirusius pirkimas – tuščias reikalas, kadangi Rašte skaitome, jog žmogus gyvena tik vieną kartą, o po mirties seka teismas ir žmogaus siela apsigyvena arba pragare, arba ten, kur Viešpats Jėzus Kristus jai yra paruošęs vietą. Skaistyklos Rašte nerandame.

Luko 16,22-23: „Ir štai elgeta mirė ir buvo angelų nuneštas į Abraomo prieglobstį.

Skaityti daugiau...
 
Atleidimas PDF Spausdinti El. paštas
Pamokslai - Pastoriai
Penktadienis, 21 Spalis 2011 11:01

balandziai

Irmantas Beržinis: Mes dažnai meldžiamės: „Dieve, atleisk man tą, atleisk aną, atleisk šitą.“ Ar Dievas visada atleidžia? Gali ir neatleisti.

1 Jono 1,9-10: „Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, Jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. Jei sakome, kad nesame nusidėję, darome Jį melagiu, ir nėra mumyse Jo žodžio.“

Dievas iš savo pusės visada yra pasiruošęs mums atleisti.

Skaityti daugiau...
 
Antrasis Kristaus atėjimas PDF Spausdinti El. paštas
Pamokslai - Svečių pamokslai
Pirmadienis, 17 Spalis 2011 07:32
Viktoras Drustas: Paskaitykime Mato 25,1-13: „Tada su dangaus karalyste bus panašiai kaip su dešimtimi mergaičių, kurios, pasiėmusios savo žibintus, išėjo pasitikti jaunikio. Penkios iš jų buvo protingos ir penkios kvailos. Kvailosios pasiėmė žibintus, bet nepasiėmė aliejaus. Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir aliejaus. Jaunikiui vėluojant, visos pradėjo snausti ir užmigo. Vidurnaktį pasigirdo šauksmas: „Štai jaunikis ateina! Išeikite jo pasitikti!‘ Tada visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Kvailosios prašė protingųjų: ‚Duokite mums savo aliejaus, nes mūsų žibintai gęsta!‘ Protingosios atsakė: ‚Kad kartais nepristigtų ir mums, ir jums, verčiau eikite pas pardavėjus, ir nusipirkite‘. Joms beeinat pirkti, atėjo jaunikis.
Skaityti daugiau...
 
Mūsų tikėjimo stiprinimas ir augimas PDF Spausdinti El. paštas
Pamokslai - Svečių pamokslai
Pirmadienis, 10 Spalis 2011 12:12
Joe Morell: Biblijoje daugelyje vietų kalba apie tikėjimą. Tikėjimas yra Dievo kelias mums į dangų. Žinome, kad per tikėjimą į Jėzų Kristų esame išgelbstimi. Kai mes įtikėjome į Jėzų Kristų, prasidėjo krikščioniškas gyvenimas.
Luko 17,5: „Apaštalai tarė Viešpačiui: „Sustiprink mūsų tikėjimą“. Yra kita eilutė: 2 Korintiečiams 10,1:5 „Nesigiriant be saiko svetimo darbo vaisiais, bet turime viltį, jūsų tikėjimui augant, su jumis peraugti ligšiolines ribas.“ Lukas rašo apie mūsų tikėjimo stiprinimą. Apaštalas Paulius rašo apie mūsų tikėjimo augimą. Koks skirtumas tarp tikėjimo stiprinimo ir tikėjimo augimo? Ar yra skirtumas? Biblijoje sakoma, kad tikėjimas yra gyvas. Jis auga, kaip auga vaikas.
Skaityti daugiau...
 
Tikėjimo išpažinimas. Tikime, kad piktasis veikia ir šiandieną PDF Spausdinti El. paštas
Pamokslai - Pastoriai
Trečiadienis, 28 Rugsėjis 2011 13:37

Irmantas Beržinis: Daug žmonių netiki piktojo egzistavimu. Pirmiausia turime patikėti, kad piktasis tikrai veikia ir dabar. Jo veikimo metodai įvairūs – jis gali būti žiaurus, nepastebimas, juokingas.

Kas būtų, jeigu aš sėdėčiau namuose ir pas mane ateitų velnias. Jis sakytų: „Supyk! Vok! Daryk nuodėmę!“ Aš sakyčiau: „Ne. Jokiu būdu. Aš Dievui tarnauju. Noriu eiti Dievo keliu, o ne tavo.“ Tuomet žmonės mąstys: „Jei yra taip veikiantis šėtonas, tai yra ir Dievas.“ Žinome, kad kai kurie žmonės abejoja Dievo egzistavimu. O šėtono taktika gali būti tokia: nori būti nepastebėtas, išjuokiamas. Jis gali imituoti Dievą ir Jo darbus. Piktasis sukuria mokymus, panašius į Šventąjį Raštą, norėdamas pakenkti, kad žmonės nepažintų tiesos, bet pažintų melą.

Skaityti daugiau...
 
« PradžiaAnkstesnis12345678910SekantisPabaiga »

Puslapis 10 iš 14
Marijampolės baptistų bažnyčia, Powered by Joomla! Theme made by SiteGround web hosting