Pamokslai
Sekime Jėzų PDF Spausdinti El. paštas
Pamokslai - Svečių pamokslai
Pirmadienis, 26 Kovas 2012 09:09

Gintaras Jakubsevičius: Aš dėkoju Dievui už tai, kad Jis paliko savo Žodį, kad mes Dievą galime garbinti ne tik dvasia, ne tik savo kūnu, bet ir protu. Galime kiekvieną kartą čia susirinkti ir mokytis, studijuoti Dievo žodį. Kada mes skaitome Raštą, tai turime visas savo mintis, savo dėmesį sutelkti į jį, kad skaitymas nebūtų betikslis. Ir Zarasų bažnyčioje skaitomas Dievo žodis. Raginu tikinčiuosius nagrinėti jį, gilintis į jį, mokyti iš jo ir pritaikyti savo gyvenime. Tai yra labai geras dalykas. Apaštalas Paulius ragino Timotiejų, kol jis atvyks, skaityti ir nagrinėti Raštą. Jis nėra knyga, kurią padedame į lentyną ir galime ja džiaugtis. Bibliją galime skaityti, cituoti, mintyse apmąstyti, nes tai yra, kaip Pakartoto Įstatymo knygoje Mozė pasakė izraelitams, "mūsų gyvenimas".

Skaityti daugiau...
 
Aukime PDF Spausdinti El. paštas
Pamokslai - Svečių pamokslai
Penktadienis, 16 Kovas 2012 00:00

Artūras Pučkovas: Pasidalinsiu pamąstymais apie Jėzaus vaikystę. Biblijoje mažai rašoma apie šį Jo gyvenimo periodą. Luko 2,39-52: „Atlikę visa, ko reikalavo Viešpaties Įstatymas, jie sugrįžo į Galilėją, į savo miestą Nazaretą. Vaikelis augo, stiprėjo dvasia, buvo pilnas išminties, ir Dievo malonė buvo su Juo. Jo tėvai kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Paschos. Kai Jėzui sukako dvylika metų, šventės papročiu jie nuvyko į Jeruzalę. Pasibaigus šventės dienoms ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet Juozapas ir Jo motina to nepastebėjo. Manydami Jį esant keleivių būryje, jie, nuėję dienos kelią, pradėjo ieškoti Jo tarp giminių ir pažįstamų. Nesuradę grįžo Jo beieškodami į Jeruzalę. Pagaliau po trijų dienų rado Jį šventykloje, sėdintį tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį.

Skaityti daugiau...
 
Dievo aukščiausioji valdžia PDF Spausdinti El. paštas
Pamokslai - Pastoriai
Šeštadienis, 10 Kovas 2012 00:00

Pranas Bielevičius: Šiandien kalbėsiu apie Dievo aukščiausią valdžią. Ši tema yra labai sudėtinga. Lietuviai pagoniai turėjo deivę Laimę. Tai likę ir šiandieną žmonių mąstyme, nors jie sakosi esą krikščionys. Jie teigia, kad tavo gyvenime, lyg koks iškastas griovys, yra nubrėžta laimė. Tu eini tuo grioviu, kuriame yra ir pakilimų, ir duobių ir negali iš jo išlipti.

Kartais, kai mes studijuojame Dievo charakterio savybes, galime priimti neteisingas išvadas, galime neteisingai suvokti, kas dedasi mūsų asmeniniame gyvenime. Vienas dėstytojas temą – Dievo visavaldiškumas arba Dievo aukščiausioji valdžia pavadino – "Dievo parūpinimai".

Skaityti daugiau...
 
Padrąsinimas žmonoms PDF Spausdinti El. paštas
Pamokslai - Pastoriai
Trečiadienis, 07 Kovas 2012 20:38

Irmantas Beržinis: Noriu padrąsinti moteris. Moterys prižiūri namus, auklėja vaikus. Tas darbas yra labai sunkus. Pastebiu, kad moterys dažnai nesulaukia vyro palaikymo, padrąsinimo, paguodos. Sunku, kai vyras nepalaiko savo žmonos. Yra sunku, kai žmona krikščionė, o vyras ne. Dažnas vaizdas šeimoje – vyras grįžta iš darbo ir su alaus buteliu atsisėda prie televizoriaus. Taip ir žiūri televiziją visą vakarą. Iš žmonos reikalauja skanios vakarienės. Pats nepadeda ruošoje, nepadeda vaikų auklėjime.

Gali būti, kad ir krikščionis vyras elgiasi nė kiek ne geriau, nei neišgelbėtas asmuo. Taip būna tada, kai brolis nenori pasiduoti Dievo valiai, kai jis nenori klausyti, ką Raštas moko apie šeimą. Jis turi būti vadovas, rūpintis šeima, mylėti žmoną, mylėti vaikus.

Skaityti daugiau...
 
Dievo galybė PDF Spausdinti El. paštas
Pamokslai - Svečių pamokslai
Trečiadienis, 29 Vasaris 2012 16:10

Mindaugas Dikšaitis: Šiandien trumpai apžvelgsime Izaijo 40 skyrių ir pasižiūrėsime, ką galime pasimokyti.

Izaijo 40,1-2: „Guoskite, guoskite mano tautą, - sako jūsų Dievas. – Kalbėkite paguodą Jeruzalei, praneškite jai, kad jos kovos pasibaigė, nusikaltimas atleistas. Ji gavo iš Viešpaties dvigubai už savo nuodėmes“.

Kaip dažnai mums reikia paguodos. Kodėl tuo metu Izraelio tautai reikėjo paguodos? Todėl, kad dėl nepaklusnumo, dėl nuodėmių, Dievas skaudžiai baudė šitą tautą.

Skaityti daugiau...
 
Neužmirškime, koks Dievas yra ir Jo pažadų PDF Spausdinti El. paštas
Pamokslai - Svečių pamokslai
Pirmadienis, 20 Vasaris 2012 14:27
Audrius Sinkevičius: Morkaus 4, 35-41: „Tą pačią dieną, atėjus vakarui, Jis tarė mokiniams: „Irkimės į aną pusę!“ Atleidę žmones, jie Jį pasiėmė, nes Jis tebebuvo valtyje. Kartu plaukė ir kitos mažos valtys. Pakilo didžiulė vėtra ir bangos daužėsi į valtį taip, kad ją jau sėmė. Jėzus buvo valties gale ir miegojo ant pagalvės. Mokiniai pažadino Jį, šaukdami: „Mokytojau, Tau nerūpi, kad mes žūvame?!“ Pabudęs Jis sudraudė vėją ir įsakė ežerui: „Nutilk, nusiramink!“ Tuojau pat vėjas nutilo, ir pasidarė visiškai ramu. Jis tarė jiems: „Kodėl jūs tokie bailūs? Ar vis dar neturite tikėjimo?“
Skaityti daugiau...
 
Dievo valia tautoms PDF Spausdinti El. paštas
Pamokslai - Pastoriai
Ketvirtadienis, 16 Vasaris 2012 15:57
Pranas Bielevičius: Dievas turi planą ne tik Izraelio tautai, bet ir visoms be išimties tautoms. Jis turi planą ir mūsų tautai. Jeigu pažvelgtume į Lietuvos istoriją, pamatytume, kad dar prieš šimtą metų visuomenės atstovai nekalbėjo lietuviškai. Jie kalbėjo lenkiškai, rusiškai, vokiškai, prancūziškai. Išsilavinę žmonės galvojo, kad lietuviškai kalba tik prastuomenė. Vėliau požiūris pasikeitė. Dievo valia buvo tokia, jog Kudirka, Maironis ir kiti prabudimo šaukliai rašytų lietuviškai. Mes, visi čia esantys, turime Lietuvos valstybės asmens dokumentus.
Skaityti daugiau...
 
« PradžiaAnkstesnis12345678910SekantisPabaiga »

Puslapis 8 iš 14
Marijampolės baptistų bažnyčia, Powered by Joomla! Theme made by SiteGround web hosting