Pamokslai
Man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose PDF Spausdinti El. paštas
Pamokslai - Svečių pamokslai

Kauno "Kristaus misijos" baptistų bažnyčioje gegužės 13 dieną vyko Biblijos instituto paskutinės šių mokslo metų paskaitos. Pateikiame Homiletikos disciplinos (pamokslų ruošimas ir sakymas) vieną atsiskaitomąjį darbą.

Algirdas Siaurusiavičius: Norėčiau, kad šiandieną Zachiejaus istorijoje, kuri aprašyta Šventajame Rašte Evangelijoje pagal Luką 19 skyriuje nuo 1-10 eilutes bandytume pamatyti save. Pažvelkime pirmiausia į Zachiejų, kaip į žmogų, koks jis buvo, ką apie jį manė kiti žmones.

"Atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą. Ten buvo žmogus, vardu Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis" (Lk 19,1-2). Tuo metu Izraelis buvo Romos imperijos valdžioje ir turejo Romai mokėti mokesčius. Jerichas garsėjo savo muitininkais ir mokesčių rinkėjais.
Skaityti daugiau...
 
Išmokime sakyti tiesą. Efeziečiams 4,25 PDF Spausdinti El. paštas
Pamokslai - Pastoriai

 

Pranas Bielevičius: Kai mes pažįstame Jėzų Kristų kaip savo Gelbėtoją, Dievas parodo, kad iki to laiko gyvenome nedorai, neteisingai. Galvojome, kad nuo dabar nebenusidėsiu, būsiu mylintis. Pamenu savo pokalbį su viena sese. Ji pasakojo, kad metai po įtikėjimo ji įpuolė į didelę depresiją. Pradžioje nesuvokė, kodėl tai atsitiko, bet vėliau suprato, kad niekas gyvenime nepasikeitė: „Aš kaip buvau nusidėjėlė, taip ir likau. Žinau, kad mano visos nuodėmės atleistos. Aš nepasikeičiau, nors galvojau, kad nuo šiandien nebepyksiu ant žmonių, visuomet dėkosiu, nuolat mane lydės džiaugsmas, atiduosiu garbę Dievui. “Mums reikia įvertinti savo buvusį gyvenimą, dabartinį gyvenimą tam, kad galėtume imtis permainų. Kai Dievas kalba apie gyvenimą be Jo, kalba kaip apie drabužį, kuris yra suplyšęs ir netinkamas, kurį reikia nusivilkti ir apsirengti nauju.

Skaityti daugiau...
 
Darykime gerus darbus PDF Spausdinti El. paštas
Pamokslai - Svečių pamokslai

Panevėžio Jėzaus Kristaus baptistų bažnyčios

pastoriaus Dalius Serdikevičius1991 metais Vilniuje viena privati įmonė bankrutavo. Reikėjo mokėti darbuotojams išeitines kompensacijas. Įmonės savininkas, matydamas, kad negali tų kompensacijų visiems išmokėti, nes trūksta lėšų, sugalvojo štai ką. Darbuotojai turėdavo ateiti į darbo vietas ir visą dieną tiesiog sėdėti. Neleido įsijungti kompiuterių, neleido žiūrėti televizoriaus. Neveiklumo būsena buvo pats siaubingiausias dalykas. To pasekoje po mėnesio visi išėjo, žmonės neištvėrė neveiklumo. Tai yra tikra istorija.

Skaityti daugiau...
 
Dvasinė klausa PDF Spausdinti El. paštas
Pamokslai - Pastoriai

Irmantas Beržinis: Dažnai žmonės koncentruojasi į fizinius dalykus, o tik po to žvelgia į dvasinius, jeigu supranta, kad yra ir dvasiniai dalykai. Fiziškai žmogus gali būti sveikas, bet dvasiškai – ne. Kaip dažnai tikrinatės klausą? Jei nekyla problemų, retai tikrinamės. Dvasinėje perspektyvoje klausą reikia dažnai tikrintis. Reikia budėti ir budėti. Viešpats rūpinasi mūsų dvasine klausa. „Kas turi ausis, teklauso“ pasakyta šešiolika kartų Naujajame Testamente. Viešpats nori, kad mes suprastume gilesnę prasmę nei paviršiuje atrodo. Dievas parodo, kad kartais žmonės nenori girdėti, nors gali turėti geriausią, jautriausią klausą. Mato 13,10-15 „Priėję mokiniai paklausė Jo: „Kodėl jiems kalbi palyginimais?“ Jėzus atsakė: „Jums duota pažinti dangaus karalystės paslaptis, o jiems neduota. Mat, kas turi, tam bus duota, ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Aš jiems kalbu palyginimais todėl, kad jie žiūrėdami nemato, klausydami negirdi ir nesupranta. Jiems pildosi Izaijo pranašystės žodžiai: ‘Girdėti girdėsite, bet nesuprasite, žiūrėti žiūrėsite, bet nematysite. Šitų žmonių širdys aptuko. Jie prastai girdėjo ausimis ir užmerkė akis, kad nepamatytų akimis, neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi ir neatsiverstų, ir Aš jų nepagydyčiau".

Skaityti daugiau...
 
Dvasinis brandumas PDF Spausdinti El. paštas
Pamokslai - Pastoriai

Marijampolės baptistų bažnyčios pastorius Pranas Bielevičius: Dvasinis brandumas neatsiranda savaime. Mes, kaip tikintieji, dažnai darome tokią klaidą: meldžiamės, pasninkaujame ir laukiame, kad Dievas kažką mūsų gyvenime padarytų. Tačiau Rašte aiškiai galime pamatyti, kad yra darbas, kurį mes atliekame ir darbas, kurį atlieka Dievas. Mes Dievo malonę galime pastebėti arba patirti tik tada, kada paklūstame Dievo žodžiui, kai mes padarome tai, ką galime padaryti, o Dievas padaro tai, kas mums yra neįmanoma.

Nė vienas, nieko tobulai nedarome. Tai ir yra Dievo malonė, kad mes, nors ir netobulai, sulaukiame Dievo pažadų įgyvendinimo. Ar mes visada esame ramūs? Ar neturime piktumo, kartėlio savo širdyje? Visko pilna mūsų širdyje, bet jeigu prisilaikome Dievo principų, Jis vis labiau ir labiau atskleidžia savo malonę.

Skaityti daugiau...
 
Esame Dievo meilės skleidėjai PDF Spausdinti El. paštas
Pamokslai - Pastoriai

Marijampolės baptistų bažnyčios pastorius Pranas Bielevičius: Mes suprantame, kad patikėję Jėzumi Kristumi kaip Gelbėtoju, tampame Dievo vaikais, kuriuos Jis myli. Taip tampame Dievo meilės dalininkais arba, kitaip tariant, Dievo meilės skleidėjais. Tai mums yra iššūkis, nes patys to padaryti negalime. Reikalingas Dievo veikimas, Jo įsikišimas į mūsų gyvenimą.

Šiandien noriu pasižiūrėti į šešias priežastis, kodėl mes kenčiame, kodėl patiriame meilės stygių. Dažnai žmonės ignoruoja meilės poreikį ir bando jį pakeisti įvairiais pakaitalais. Dėl šios priežasties daug žmonių yra nelaimingi ir vieniši, net būdami šeimos nariais.

Skaityti daugiau...
 
Pas ką mes eisime? Jono 6,67-69 PDF Spausdinti El. paštas
Pamokslai - Pastoriai

Marijampolės baptistų bažnyčios pastorius Irmantas Beržinis: Žmonės norėjo Jėzų padaryti karaliumi, nes Jis parūpino maisto. Jie norėjo, kad Jėzus spręstų jų problemas. Jėzus apie save kalbėjo, kad Jis yra gyvenimo duona. Žydai nesuprato, ką Jėzus norėjo pasakyti. Jono 6,56 „Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje, ir Aš jame.“ Jono 6,66 „Nuo to laiko daug Jo mokinių pasitraukė ir daugiau su Juo nebevaikščiojo.

Kodėl pasitraukė? Jono 6,60 „Tai išgirdę, daugelis Jo mokinių sakė: „Kieti šie žodžiai, kas gali jų klausytis!“

Mokiniai nesuprato Jėzaus žodžių, ką Jis norėjo perteikti. Kiekvieno žmogaus gyvenime ir mūsų dienomis gali būti daug nesuprantamų dalykų, kaip Dievas veikia. Negalime sakyti: „Kol visko nesuprasiu, neseksiu paskui Tave. Kada viską suprasiu, tada seksiu.“

Skaityti daugiau...
 
« PradžiaAnkstesnis12345678910SekantisPabaiga »

Puslapis 1 iš 14
Marijampolės baptistų bažnyčia, Powered by Joomla! Theme made by SiteGround web hosting