Gerai pasakyta
Skaitiniai - Geros mintys

Jeigu norite pamiršti savo sielvartą, stenkitės bent truputį džiaugsmo suteikti kitiems.

D. Karnegis

Jei būtume arčiau Jėzaus, būtume ir arčiau vienas kito.

Čarlzas Sperdženas

Geras žmogus, jeigu į jį nekreipsime dėmesio, gali pasidaryti tik tingesnis, o blogas žmogus - net nusikaltėlis.

Saliustijus

Skaityti daugiau...
 
Iš savęs, ar iš Dievo?
Pamokslai - Pastoriai

Marijampolės baptistų bažnyčios pastorius Irmantas Beržinis: Reikia išsiaiškinti, ko Dievas iš mūsų nori. Yra bendra Dievo valia ir yra konkreti Dievo valia.

Luko 10,27 „Tas atsakė: „ ‘Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa savo širdimi, visa savo siela, visomis savo jėgomis ir visu savo protu, ir savo artimą kaip save patį’ „. Mato 28,19-20 „Todėl eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios vardu, mokydami juos laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Amen“. Tai yra bendra Dievo valia bažnyčioms.

Dar yra konkreti Dievo valia. Kaip mylėti savo artimą, kaip kitus padaryti Kristaus mokiniais.

Skaityti daugiau...
 
Mūsų širdis
Pamokslai - Pastoriai

Marijampolės baptistų bažnyčios pastorius Pranas Bielevičius: Dažnai stebime, kas vyksta mūsų gyvenime, bet pamirštame, jog tai yra atspindys to, kas vyksta širdyje. Kartais mes, tikintieji, darome tokią klaidą: galvojame, kad svarbiausia susitvarkyti savo poelgius, bet iki galo tai nėra teisinga. Čia tas pats, kas nuskabyti darže piktžolės lapelius, o visą šaknį palikti. Kai kurie augalai, nuskabius jų lapus, nuvysta, bet tai negalioja piktžolėms. Apaštalas Paulius savo laiškuose daug kalba apie tai, ko mums reikėtų siekti savo gyvenime, o ko nereikėtų daryti, tačiau beveik visa Biblija kalba, jog mūsų poelgiai yra širdies veidrodis.

Skaityti daugiau...
 
Misionierė Meksikoje Jolita
Skaitiniai - Bažnyčios svečiai

...nes buvai užmuštas ir nupirkai Dievui savo krauju žmones iš visų genčių, kalbų, tautų ir giminių. Iš jų Tu padarei mūsų Dievui karalystę bei kunigus, ir jie viešpataus žemėje“. (Apreiškimo 5:9-10) 

    Viena iš universiteto studenčių, su kuria susitinku keletą kartų per savaitę yra Diana. Su ja susitinku jau keletą metų. Šiais metais ji jau baigia studijas universitete. Kaip džugu matyti, kad Diana imasi iniciatyvos dalintis apie Jėzų universitete. Prieš keletą savaičių susitkome su kita mergina Lupita ir Diana pasidalino apie Jėzų. Lupita priėmė Kristų į savo gyvenimą ir jos pradės studijuot Bibliją kartu. Taip pat Diana išreiškė troškimą būti pilno laiko vadovė Agapėje. Ji turi troškimą padėti studentams augti jų tikėjime.

Skaityti daugiau...
 
Dievas sukuria žmogui vertę
Pamokslai - Pastoriai

Marijampolės baptistų bažnyčios pastorius Irmantas Beržinis: Mes dažnai mąstome: „Aš esu nieko vertas.“ Dalis tiesos tame yra, nes iš tiesų patys iš savęs esame neverti. Be Dievo mes nieko verti. Dievas sukuria žmogui vertę.

Kai mirsime, ar pasaulis sustos? Ne. Jis juda toliau. Išdidiems žmonėms reikėtų apie save mąstyti, kad jie mažiau verti, nei jie nuolat apie save galvoja.

Skaityti daugiau...
 
Parafrazė Kalėdų proga (1 Korintiečiams 13 skyrius)
Skaitiniai - Geros mintys
Sekmadienis, 27 Gruodis 2015 20:10

Jei savo namus papuoščiau eglišakiais ir spalvingomis lemputėmis, bet nesuvokčiau Kalėdų reikšmės, aš tebūčiau dekoratorius.

Jei nuo ryto iki vakaro plušėčiau virtuvėje kepdamas pyragus ir ruošdamas kitokius skanėstus, jei padengčiau šventinį stalą ir sukviesčiau svečius, bet savo širdyje nesidžiaugčiau Jėzaus gimimu, aš nebūčiau niekas kitas, kaip tik virėjas. 

Skaityti daugiau...
 
Dovanojame kalendorius su Šventojo Rašto eilutėmis
Renginiai - Reportažai

Jau keli metai iš eilės dovanojame žmonėms kalendorius su citatomis iš Šventojo Rašto. Šiemet vėl galėjome nudžiuginti Suvalkijos kraštiečius. Lapkričio pabaigoje - gruodžio pradžioje važiavome į Kybartus, Vilkaviškį, Kalvariją, Kazlų Rūdą. Ten susirinkę žmonės ne tik gavo po keletą kalendorių, bet ir galėjo išgirsti Gerąją Jėzaus Naujieną, pasikalbėti apie Bibliją, tikėjimą. Visus metus kabantis ant sienos kalendorius teprimins apie mūsų Kūrėją, Jo užrašytus išminties ir tiesos žodžius Biblijoje.     
 
Nugalėtojas mus kviečia nugalėti. Jono 16,33
Pamokslai - Pastoriai
Marijampoles baptistų bažnyčios pastorius Irmantas Beržinis: Jono 16,33: „Aš jums tai kalbėjau, kad manyje turėtumėte ramybę. Pasaulyje jūs turėsite priespaudą, bet būkite drąsūs: Aš nugalėjau pasaulį!“

Pasaulyje mes turėsime priespaudą, bet Kristus nugalėjo ir Jis kviečia mus nugalėti.

Kada tampama nugalėtoju? Turi vykti kova, tuomet bus ir nugalėtojas. Kovos būna išorinės ir vidinės. Išorinės – pasaulinė sistema. Ji dažniausiai siūlo tai, kas prieštarauja tiesoms, užrašytoms Rašte. Moko žmones gyventi kitaip, nei savo žodyje moko Dievas. Prisiminkime televiziją, laikraščius, atlygio sistemą. Žmonės įtraukiami į sunkumus. Siūlomos piniginės paskolos, įvairios prekės, prabangūs automobiliai. Nuolat kartojama, kad toks gyvenimo stilius yra geras.

Skaityti daugiau...
 
« PradžiaAnkstesnis12345678910SekantisPabaiga »

Puslapis 3 iš 22
Marijampolės baptistų bažnyčia, Powered by Joomla! Theme made by SiteGround web hosting