Tavo Žodis yra žibintas mano kojai ir šviesa mano takui. Psalmių knyga 119, 105

 
Kviečiame
Vytauto 22, Marijampolė
P. Kriaučiūno viešoji biblioteka


Pamaldos - Sekmadieniais 10 val.
Maldos vakaras - Ketvirtadieniais 18.30 val.
Biblijos studijos - Ketvirtadieniais 19.00 val.

marij
 
Evangelija - išsigelbėjimo kelias
Geroji naujiena
Kiekvienas žmogus yra nusikaltęs prieš Dievą. Dievas šventas ir teisingas, Jis neapkenčia nuodėmės.

Nėra teisaus, nėra nė vieno.“ Rom 3,10

„Visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės“. Rom 3,23

Bet jūsų nusikaltimai atskyrė jus nuo jūsų Dievo ir jūsų nuodėmės paslėpė Jo veidą, kad Jis nebegirdėtų“. Izaijo 59,2

Atpildas už nuodėmę – mirtis“. Rom 6,23 a

Dievas myli tave.

Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.“ Jn 3,16

Skaityti daugiau...
 
Paulina gilino Šventojo Rašto žinias „Word of life“ Biblijos institute Vengrijoje.
Pakeisti gyvenimai - Bažnyčios žmonės

-Kas paskatino išvykti į Vengriją? 

-Man nei menkiausia mintis nebuvo šovusi, kad kada nors metus gyvensiu Vengrijoje ir ten studijuosiu Šventąjį Raštą. Man ir nereikėjo apie tai galvoti, Dievas už mane geriau žino, kur man reikėtų būti.

Į Vengriją keliauti nusprendžiau savo studijų universitete pabaigoje. Nežinojau, ką norėčiau veikti, ar kur dirbti po studijų. Viskas man buvo įdomu ir daug dalykų norėjau išbandyti. Tėvų buvau raginama pradėti magistro studijas. Nors ir norėjau studijuoti, pasirinkti tinkamą pragromą bei universitetą buvo didelis iššūkis, mat tuo metu rašiau baigamąjį bakalauro darbą. Pradėjau mąstyti apie alternatyvas. Mano krikščionys draugai iš Kauno tuomet jau buvo bepabaigę savo pirmuosius metus Biblijos institute Vengrijoje.

Skaityti daugiau...
 
Man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose
Pamokslai - Svečių pamokslai

Kauno "Kristaus misijos" baptistų bažnyčioje gegužės 13 dieną vyko Biblijos instituto paskutinės šių mokslo metų paskaitos. Pateikiame Homiletikos disciplinos (pamokslų ruošimas ir sakymas) vieną atsiskaitomąjį darbą.

Algirdas Siaurusiavičius: Norėčiau, kad šiandieną Zachiejaus istorijoje, kuri aprašyta Šventajame Rašte Evangelijoje pagal Luką 19 skyriuje nuo 1-10 eilutes bandytume pamatyti save. Pažvelkime pirmiausia į Zachiejų, kaip į žmogų, koks jis buvo, ką apie jį manė kiti žmones.

"Atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą. Ten buvo žmogus, vardu Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis" (Lk 19,1-2). Tuo metu Izraelis buvo Romos imperijos valdžioje ir turejo Romai mokėti mokesčius. Jerichas garsėjo savo muitininkais ir mokesčių rinkėjais.
Skaityti daugiau...
 
Išmokime sakyti tiesą. Efeziečiams 4,25
Pamokslai - Pastoriai

 

Pranas Bielevičius: Kai mes pažįstame Jėzų Kristų kaip savo Gelbėtoją, Dievas parodo, kad iki to laiko gyvenome nedorai, neteisingai. Galvojome, kad nuo dabar nebenusidėsiu, būsiu mylintis. Pamenu savo pokalbį su viena sese. Ji pasakojo, kad metai po įtikėjimo ji įpuolė į didelę depresiją. Pradžioje nesuvokė, kodėl tai atsitiko, bet vėliau suprato, kad niekas gyvenime nepasikeitė: „Aš kaip buvau nusidėjėlė, taip ir likau. Žinau, kad mano visos nuodėmės atleistos. Aš nepasikeičiau, nors galvojau, kad nuo šiandien nebepyksiu ant žmonių, visuomet dėkosiu, nuolat mane lydės džiaugsmas, atiduosiu garbę Dievui. “Mums reikia įvertinti savo buvusį gyvenimą, dabartinį gyvenimą tam, kad galėtume imtis permainų. Kai Dievas kalba apie gyvenimą be Jo, kalba kaip apie drabužį, kuris yra suplyšęs ir netinkamas, kurį reikia nusivilkti ir apsirengti nauju.

Skaityti daugiau...
 
Dvasinė klausa
Pamokslai - Pastoriai

Irmantas Beržinis: Dažnai žmonės koncentruojasi į fizinius dalykus, o tik po to žvelgia į dvasinius, jeigu supranta, kad yra ir dvasiniai dalykai. Fiziškai žmogus gali būti sveikas, bet dvasiškai – ne. Kaip dažnai tikrinatės klausą? Jei nekyla problemų, retai tikrinamės. Dvasinėje perspektyvoje klausą reikia dažnai tikrintis. Reikia budėti ir budėti. Viešpats rūpinasi mūsų dvasine klausa. „Kas turi ausis, teklauso“ pasakyta šešiolika kartų Naujajame Testamente. Viešpats nori, kad mes suprastume gilesnę prasmę nei paviršiuje atrodo. Dievas parodo, kad kartais žmonės nenori girdėti, nors gali turėti geriausią, jautriausią klausą. Mato 13,10-15 „Priėję mokiniai paklausė Jo: „Kodėl jiems kalbi palyginimais?“ Jėzus atsakė: „Jums duota pažinti dangaus karalystės paslaptis, o jiems neduota. Mat, kas turi, tam bus duota, ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Aš jiems kalbu palyginimais todėl, kad jie žiūrėdami nemato, klausydami negirdi ir nesupranta. Jiems pildosi Izaijo pranašystės žodžiai: ‘Girdėti girdėsite, bet nesuprasite, žiūrėti žiūrėsite, bet nematysite. Šitų žmonių širdys aptuko. Jie prastai girdėjo ausimis ir užmerkė akis, kad nepamatytų akimis, neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi ir neatsiverstų, ir Aš jų nepagydyčiau".

Skaityti daugiau...
 
Darykime gerus darbus
Pamokslai - Svečių pamokslai

Panevėžio Jėzaus Kristaus baptistų bažnyčios

pastoriaus Dalius Serdikevičius1991 metais Vilniuje viena privati įmonė bankrutavo. Reikėjo mokėti darbuotojams išeitines kompensacijas. Įmonės savininkas, matydamas, kad negali tų kompensacijų visiems išmokėti, nes trūksta lėšų, sugalvojo štai ką. Darbuotojai turėdavo ateiti į darbo vietas ir visą dieną tiesiog sėdėti. Neleido įsijungti kompiuterių, neleido žiūrėti televizoriaus. Neveiklumo būsena buvo pats siaubingiausias dalykas. To pasekoje po mėnesio visi išėjo, žmonės neištvėrė neveiklumo. Tai yra tikra istorija.

Skaityti daugiau...
 
« PradžiaAnkstesnis12345678910SekantisPabaiga »

Puslapis 1 iš 22
Marijampolės baptistų bažnyčia, Powered by Joomla! Theme made by SiteGround web hosting