Pastoriai
1 Išmokime sakyti tiesą. Efeziečiams 4,25
2 Dvasinė klausa
3 Dvasinis brandumas
4 Esame Dievo meilės skleidėjai
5 Pas ką mes eisime? Jono 6,67-69
6 Iš savęs, ar iš Dievo?
7 Mūsų širdis
8 Dievas sukuria žmogui vertę
9 Nugalėtojas mus kviečia nugalėti. Jono 16,33
10 Dievo palaiminimas – pažinti Jį asmeniškai
11 Darykime tai, kam esame Dievo pašaukti. Jono 20,19-23
12 Pradėk nuo maldos
13 Kas yra svarbiau: klausyti ar paklusti? Mato 7: 24 - 27
14 Gundymai. (Jokūbo 1,12-15)
15 Nuodėmė progresuoja, jei nebūna laiku sustabdyta
16 Dievo malonė ir tiesa
17 Dievo ir žmonių atsakomybė
18 Pažadai
19 Dievo gerumas
20 Siekime Dievo įvertinimo ir palankumo
21 Krikščionio gyvenimas – tai nuolatinis kopimas į kalną
22 Tėvo vaidmuo šeimoje
23 Būti Dievo priimtu ir būti Dievui priimtinu
24 Kantriai laukime Dievo pažadų išsipildymo
25 Prisikėlimas
26 Minčių kontroliavimas
27 Papročiai
28 Atidėliojimai
29 Kas Biblijoje rašoma apie Mariją, Jėzaus motiną
30 Sąmoningas žmogaus nuopolis
31 Tėvai ir vaikai. Perduokime vaikams Dievo vertybes
32 Dievo vertybės užrašytos Biblijoje
33 Įsišaknykime Dievo baimėje
34 Dievo valia mūsų gyvenime
35 Prisikėlęs Kristus
36 Sielos vertė
37 Dievo aukščiausioji valdžia
38 Padrąsinimas žmonoms
39 Dievo valia tautoms
40 Esame atsakingi už žinias, kurias turime
41 Pažvelkime į savo širdį
42 Apie sėkmę. Siekime Dievo išminties.
43 Džiaugsmas Viešpatyje
44 Ko turėtume laukti
45 Atsinaujinimas. Dievas mūsų niekada nepalieka
46 Piktojo veikimas
47 Atleidimas
48 Tikėjimo išpažinimas. Tikime, kad piktasis veikia ir šiandieną
49 Dievo apsauga Izraelio tautai
50 Kaip išlikti Dievo džiaugsme
51 Nebijokime būti kitokiais, nei kiti
52 Asmeniniai santykiai su Dievu kasdieniniame gyvenime
53 Turėkime tikslus
54 Murmėjimas trukdo džiaugtis
55 Apie mūsų maldą ir asmeninį gyvenimą
56 Būkime dėkingi Dievui
57 Teisingas gyvenimo tikslas
58 Rūpinkimės savo siela. Saugokime ją nuo nuodėmės
59 Santykiai su darbdaviais
60 Krikštas
61 Kas man yra Dievas
62 Apie tikėjimą
63 Avinėlio vestuvių pokylis
 
Marijampolės baptistų bažnyčia, Powered by Joomla! Theme made by SiteGround web hosting