Gerai pasakyta
Skaitiniai - Geros mintys

Jeigu norite pamiršti savo sielvartą, stenkitės bent truputį džiaugsmo suteikti kitiems.

D. Karnegis

Jei būtume arčiau Jėzaus, būtume ir arčiau vienas kito.

Čarlzas Sperdženas

Geras žmogus, jeigu į jį nekreipsime dėmesio, gali pasidaryti tik tingesnis, o blogas žmogus - net nusikaltėlis.

Saliustijus


Pesimistas skundžiasi vėju, optimistas tikisi, kad jis pasikeis, o realistas išskleidžia bures...

Viljamas Artūras Vardas


Nesakyk, kad gerai pažįsti žmogų, kol su juo nepasidalinai palikimo.

Johanas Lovateras


Su pavydo vėliava žingsniuoja neapykanta, šmeižtas, išdavystė ir intrigos.

K. A. Helvecijus


Šiame baisiame amžiuje esame taip persisunkę sugedimo, kad dauguma žmonių retai kada duoda išmaldą neniekindami kitų.

Tomas Kempietis


Bet pasižiūrėję iš arčiau į žmonių užmačias ir siekimus, visur susidursime su jų brangiuoju Aš, kuris visada išlenda į priekį.

Imanuelis Kantas


Tvirtesnio stuburo reikia atlaikyti sėkmei, negu nesėkmei.

F. de Larošfuko


Kai prisimenu, kad Dievas yra teisingas, aš nerimauju dėl savo šalies.

Thomas Jefferson


Kai nėra vidurinės klasės, o vargšų yra dauguma, valstybėje kyla sunkumų ir ji netrukus žlunga.

Aristotelis (384 – 322 pr. Kr.)


Tūkstančiai žmonių kasmet nuskursta dėl jų didžiulio noro neatrodyti vargšais.

Robert Mallet


Svečias per valandą pamato daugiau, nei šeimininkas per metus.

Lenkų patarlė


Saugokis meilikautojo: jis maitina jus iš tuščio šaukšto.

Cosino De Gregorio


Begalinis pasiaukojimas savo darbui – tai tik ilgalaikis daugelio kitų dalykų nepaisymas.

Robert Louis


Kai negaunate tai, ko norėjote, įgaunate patirties.

Italų patarlė


Visi, kas tai pasakojo, pridūrė šį tą nauja, visi, kas tai išgirdo, taip pat šį tą pridėjo.

Alexander Pope (1688 – 1744)


Niekada nereikalaukite to, ko galite paprašyti.

Jon Churton Collins


Netikėkite žmonėmis, kurie menkai pažindami, labai jus myli be jokios aiškios priežasties.

                                                                                             Lordas Philip Dormer Stanhope Chestefield (1885 -1967)


Kuklumas ir nesavanaudiškumas – tai vertybės, kurias žmonės pagiria ir praeina pro šalį.

                                                                                                                                                     Andre Morua


Mylintis žmogus gyvena mylinčiame pasaulyje. Priešiškai nusiteikęa žmogus gyvena priešiškame  pasaulyje. Visi žmonės, kuriuos sutinkate gyvenime atspindi jus.

                                                                                                                                            Ken Keyes jaunesnysis


Iš savo silpnybių juokiamės, o iš kitų žmonių silpnybių šaipomės.

Seras Thomas Browne (1605 – 1682)


Norėdami gauti, turime duoti. Norėdami sukaupti, turime dalintis. Norėdami būti dvasiškai stiprūs, turime stiprinti kitus.

•••

Mes net patys nežinome, kiek turime jėgų, kol nepradedame kovoti Viešpaties kovų ar kopti į sunkumų kalnus. Mes neįsivaizduojame, kiek mumyse švelnios užuojautos, kol nenušluostome našlės ašarų ar nepaguodžiame našlaičio.

•••

Mokydami kitus dažnai patys pasimokome. Kai pradžiuginame kitus, pralinksmėja ir mūsų širdys...

Č. Sperdženas


Tas, kuris nuodugniai tiria savo sielą, taip dažnai sugauna savo klaidas, kad nenoromis tampa kuklus. Jis jau nesididžiuoja savo išsilavinimu, nelaiko savęs aukščiau kitų.    

K. Helvecijus


Reikia būti paprastam, maloniam ir visiškai laisvam su žmonėmis; reikia būti ramiam, susikaupusiam ir nuolankiam prieš Dievą.

Andrė Mari Amperas


Spręsti apie žmogaus dorybes reikia ne iš jo polėkių, bet iš jo kasdieninių darbų.

Blezas Paskalis


Patirtis ateina ne per tai, kas jums nutinka, o per tai, ką jūs darote su tuo, kas jums nutinka.

Oldosas Hakslis (Aldous Huxley)


Yra stiprių jaunų vyrų ir moterų ir jie nori paaukoti kam nors gyvenimą. Reklama verčia šiuos žmones vaikytis mašinų ir drabužių, kurių jiems nereikia. Ištisos kartos užsiima darbais, kurių nekenčia, tik todėl, kad galėtų nusipirkti tai, ko jiems iš tikrųjų nereikia.

Chuch Palahniuk


Sprendimai tėra tik ko nors pradžia. Darydamas sprendimą, žmogus iš tikrųjų pasineria veržlion srovėn, kuri jį nuneš ten, kur sprendimo akimirką jis net nenujautė atsidursiąs.

Poulo Coelho


Tarp praeitis, kur yra mūsų atsiminimai, tarp ateities, kur yra mūsų viltys, dar yra dabartis, kur yra mūsų pareigos.

G. Palau


Banko procentas nežino nei poilsio, nei pamaldų, jis darbuojasi ir naktimis, ir sekmadienį, ir net lietingomis dienomis.

Henris Vileris Šo


Kas nežino, kur eina, gali labai nustebti patekęs ne ten.                     

M. Tvenas


Tas, kuris neturi tikslo, neranda džiaugsmo jokioje veikloje.

Dž. Lopardis


Žmogaus buvimo paslaptis nėra tik gyventi, bet ir žinoti, kam gyveni.

F. Dostojevskis


Jei mums atrodo, kad Dievas tyli, tai gali būti, kad esame per toli nuo Jo.

Vilhelmas Bušas


Svarbu žinoti, ko gyvenime norite, tačiau dar svarbiau žinoti, kiek esate pasiruošęs paaukoti dėl savo tikslo.

Napaleonas Hillas


Mes turime tris teisėjus: pasaulį, save pačius ir Dievą. Pasaulio teismo gal ir galime išvengti, bet niekad - Dievo ir savo paties teismo.

J. Gerhardas


Kas nori atlaidumo savo trūkumams, tegul būna atlaidus kitų trūkumams.

Horacijus


Gebėjimas apsispręsti - skiriamasis žmogaus požymis.

V. Šerdakovas


Aš neaukosiu Viešpačiui to, kas man nekainuoja.

David King


Biblija mums buvo duota ne mūsų žinioms praplėsti, o gyvenimui pakeisti.

D. L. Moody


Be Biblijos mes negalėtume atskirti tiesos nuo melo. Aš tikiu, kad Biblija yra geriausia Dievo Dovana žmonėms.

Abraomas Linkolnas


Žmonės atmeta Bibliją ne dėl to, kad ji prieštarauja pati sau, bet dėl to, kad ji prieštarauja žmonėms.

Werner Gitt


Daryk tiek gero, kiek tik gali,

Visokiais būdais, kokiais tik gali,

Visokiais atvejais, kai tik gali,

Visiems žmonėms, kuriems tik gali,

Ir daryk tol, kol tik gali.

Džonas Veslis


Išsaugoti galime tik tai, ką sava valia atiduodame Dievui. Norėdami ką pasilaikyti sau, būtinai tai prarasime.
C. S. Lewis

Mums patinka tai, kas rūdija. Dievui patinka tai, kas turi išliekamąją vertę. Mes džiaugiamės, kai mums pasiseka. Dievas džiaugiasi, kai mes išpažįstame nuodėmes.

Max Lucado
Viskas, kas kituose asmenyse mus erzina, gali padėti suprasti save 
Karlas Jungas

Dievas užsirūstina ne todėl, kad jam nepavyksta įgyvendinti savo valios. Dievas pyksta, kai žmogus nepaklūsta ir neišvengiamai griauna pats save. Koks tėvas ramiai sau sėdėtų ir stebėtų, kaip vaikas save žaloja?
Max Lucado

Jei esi pavargęs, panaudok savo Viešpaties žodžius, kaip pagalves. Prigulk ramybėje.

Č. H. Sperdženas

Sena išmintis: „Uždek bent vieną žvakę ir nekaltink tamsos.“ Pradėk nuo savęs.

Tomas Sakalauskas

Pirma būk sau kaltintoju, po to teisėju ir tik paskiausiai – gynėju. Kartais reikia pačiam save užsipulti.

Seneka


Teisus žmogus palikuonims palieka savo pavyzdį ir tai yra tikrų turtų kasykla. Kiek daug žmonių dėl savo sėkmingo gyvenimo yra skolingi tėvams.

Č. H. Sperdženas

Jei vieną kartą gailėsiesi, kad nepasakei, tai šimtą kartų gailėsiesi, kad nenutylėjai.

L. Tolstojus


Užsirašyk širdy, kad kiekviena diena yra geriausia metų diena.
Rolf Waldo Emerson

Jei gyvename sąžiningai Viešpaties akivaizdoje, labiau palaiminsime savo palikuonis, nei palikdami jiems didelį turtą. Tėvo šventas gyvenimas yra didelis palikimas sūnums.
Č. H. Sperdženas

Dievo pagalba šalia. Ji visada prieinama. Tačiau ją gauna tik tie, kas jos ieško. Neveiklumas nieko neduoda.

Max Lucado


Nelaukite, kad Dievas jums praneš savo valią kitai savaitei, jei nesiruošiate vykdyti tai, ką Jis liepia šiandien.
A. Redpot

Tučios pastangos susibičiuliauti su tais, kurie toli, jei nesibičiuliaujama su tais, kurie arti.
Mo Ti

Be ištikimo draugo nesužinosi, kokias klaidas darai.
Kinų patarlė

Jei turi gerus vaikus, ar tau bereikia didesnio turto? Jei tavo vaikai blogi, vėlgi - kam tau turtas?
Turkų patarlė

Valdove, štai esu tavasis kūrinys,
Didžiosios išminties pašauktas sutvėrimas.
Tu siela mano sielos, Tu širdies širdis,
Tik iš tavęs gyvenimo malones imam.

G. R. Deržavinas


Kūrėjas taip galėtų prabilti į žmogų: „Aš tau sukūriau visus duomenis gėriui. Tavo reikalas juos išugdyti, ir tavo laimė arba nelaimė priklauso nuo tavęs paties.“
I. Kantas

Mes mielai pripažįstame mažus trūkumus, tarytum norėdami parodyti, kad didesnių neturime.
F. de La Rošfuko

Jei žvelgsite į pasaulį, neturėsite ramybės. Jei žvelgsite į save, apims depresija. Tačiau jei žvelgsite į Kristų, mėgausitės ramybe.

Kornelija ten Bom


Tas, kuris sutvardė pyktį, nugalėjo stiprų priešą.
Kinų patarlė

Kas iš didžiausios elektros lempos, jeigu ji neprijungta prie srovės? Ko vertas nors ir puikiausias žemės gyvenimas, jei jis nesiglaudžia prie Dievo, prie viską gaivinančio centro.
T. Tothas

Saliamonas ir Jobas geriausiai pažino žmogaus menkumą ir tiksliausiai apie tai kalbėjo; vienas buvo laimingiausias, kitas-nelaimingiausias iš žmonių: vienas pažino pomėgių tuštumą, kitas- vargo prasmę.
B. Paskalis

Piktieji visuomet nelaimingi.
Volteras

Neužmerk akių, eidamas miegoti, kol neapsvarstei visų savo prėjusios dienos poelgių.
Pitagoras

Svarstydamas kitų žmonių poelgius, atsimink savuosius.
Levas Tolstojus

Visuose reikaluose sveika yra tarpais vis padėti klaustuką dalykams, kuriuos ilgai laikėte savaime suprantamais.
B. Raselas

Rūpestis neapsaugo nuo rytojaus skausmo, tačiau apvagia šiandieną nuo šiai dienai skirto džiaugsmo.
Corrie ten Boom
Egzistuoja dvi žmonių rūšys: tie, kurie Dievui sako: "Tebūna Tavo valia", ir tie, kuriems Dievas sako: "Gerai, tebus, kaip tu nori."
Klaivas Liuisas (C. S. Lewis)

Ir tai praeis.
Kiek daug pasakyta šiais žodžiais! Kiek drausmina jie išdidumo akimirką! Kaip guodžia liūdesio metu!
Abraomas Linkolnas

Vakarykštė diena yra pelenai, rytojus - malkos. Tik šiandieną ugnis liepsnoja skaisčiai.
Eskimų patarlė

Nesėskite į pykčio ir apmaudo karuselę. Būkite tas, kuris sako: "Taip, su manimi negražiai pasielgė, bet norėčiau būti panašus į Kristų. Todėl verčiau tarsiu: "Atleisk jiems, Tėve, nes jie nežino, ką daro."
Max Lucado (g. 1955)

Netrukdykite Dievo, duodami Jam savo nurodymus, bet tiesiog prisistatykite atlikti savo pareigų.
Kori ten Boom

Vaikų nedėkingumas gelia skaudžiau gyvatės įkandimo.
V. Šekspyras (1564-1616)

Tikėti Dievu reiškia žinoti, kad gyvenimas turi prasmę.
Ludwig Wittgenstein

 Tegul svarbiausias tavo rūpestis būna, kiek nuo tavęs priklauso, pašlovinti Dievą ten, ku esi.
Čarlzas Sperdženas (1834-1892)

 Juokinga, kad nebėgame nuo savų blogybių, nors tai yra įmanoma, o stengiamės pabėgti nuo svetimų, nors tai neįmanoma.
Markas Aurelijus (121-180)

 Daugelis nepastebi palankių galimybių, nes dažnai jos ateina apsirengusios darbiniais  rūbais ir būna panašios į paprastą darbą.
Tomas Edisonas (1847-1931)

 Tik tuomet mes pažįstame Kristų, kai Jis tampa mokytoju širdyje ir kai atlaužia mums duonos.
Martynas Liuteris

 Tikėjimas- tai drąsa pasikliauti Dievo pažadais.
Les Dahl

Jei menksta tavo tikėjimas, tai reiškia, kad sugrįžai į save patį ir pamažu traukiesi iš Dievo paunksnės.
Gabriele Adani

Labai sunku tikėti, nes labai sunku paklusti.
B. Paskalis 

Biblija privalo tapti autoritetingu mano gyvenimo matu: komposu, parodančiu man kryptį, patarėju, padedančiu priimti išmintingus sprendimus, ir etalonu, kuriuo viską vertinu.
Rikas Vorenas

 Jeigu mums nėra autoritetas tikėjimas ir Kristus, mes visur pasiklysime.
F. Dostojevskis

 Laiminga ta šalis, kurioje protingiausi ir doriausi tampa mokytojais.
Sokratas

 Viskas, ką darote, gali būti su Dievu praleistas laikas, jei pakviesite Jį dalyvauti ir nepamiršite, kad Jis šalia.
Rikas Vorenas

 Biblijoje kiekvienam iš mūsų paslėptia užšifruota žinia. Šifro kodą sužinosi tik tikėdamas.
Julien Green

 Jei jūsų vizija jums nieko nekainuoja, tai svajojimas.
John C. Maxwell 1947m.

Kiekvienas žmogus stengiasi vis daugiau sužinoti, bet kas iš mokslo be Dievo baimės.
Tomas Kempietis

 Norėdamas mokyti kitus, turi prabilti meilės balsu.
N. Gogolis (1809-1852)

Dievas visada yra arčiau manęs, negu aš pats savęs.
Šv. Augustinas

Jau kuris laikas aš dukart per metus perskaitau Biblijją, ir jei Biblija būtų didelis galingas medis, o visi žodžiai - jo šakelės, aš būčiau jų kiekvieną palietęs ir mielai norėčiau sužinoti, kas jose slypi ir kokius vaisius jos nokina. Ir kaskart nuo tų šakelių aš vis nupurtau kelis naujus obuolius ar kriaušes.
Martynas Liuteris (1483-1546)

Planas be veiksmo - dienos svajonė, veiksmas be plano - nakties košmaras.
Japonų patarlė

Dabar daryk mažus darbus, tada pas tave ateis dideli darbai ir paprašys, kad tu juos padarytum.
 Persų patarlė

Mąstydamas apie Dievo didybės ir gailestingumo didumą, aš pats išsigąstu, kad Dievas gali šitaip nusileisti.
Martynas Liuteris (1483-1546)

Dievas paliko pėdsakų, kuriuos pastebi tie, kas Jo ieško. Tiems, kurie neieško, jie išlieka nematomi.
B. Paskalis (1623-1662)

 Alkiui numalšinti reikia nedaug, bet labai daug reikia norint patenkinti persisotinusio skrandžio užgaidas.
 Seneka (1m.pr. Kr.-65m.po Kr.) 

Tėviška Dievo ranka visada ištiesta iš dangaus, tereikia, kad tikintysis jos nusitvertų.
Johann Michael Sailer

Jums skirta tiek daug, tik turėkite akis tai pamatyti, širdį - pamilti ir rankas - viską apglėbti. Darykite, ką galite  priemonėmis, kurias turite ir ten, kur esate.

   Teodoras Ruzveltas (1858-1919, 26 JAV prezidentas)


Lengvai pakelsime naštą, jei imsimės tik šiai dienai skirtosios dalies. Bet ji bus per sunki, jei šiandien vilksime dar ir vakarykštį nešulį, o paskui, anksčiau laiko dar užmesime ir rytojaus svorį.

                                                                                    John Neuton (1725-1807)


Moksle visi mes panašūs į vaikus, žaidžiančius pakrantėje, tuo tarpu didysis nežinios okeanas plyti prieš mūsų akis.

                                                                                     I. Niutonas (1643-1727)


Kiekvienas žmogus Kristaus pilnatvės gauna tiek, kiek Juo tiki.

         Šv. Tomas Akvinietis


Tai, ką vadiname kitų nuodėme, savo laikome eksperimentu.

    R. V. Personas (1803-1882)


Mūsų protėviai skundėsi, mes skundžiamės ir mūsų palikuonys skųsis, kad papročiai eina palaidyn ir žmonės kas kart giliau skęsta į nuodėmingumą...Ydos yra būdingos ne laikams, bet žmonėms. Joks laikotarpis nebuvo laisvas nuo kaltės..

                          Seneka


Tetyli tas, kuris davė, tekalba tas, kuris gavo.

         Migelis Servantesas (1547-1616)


 Teisk save taip, kaip teisi kitus, atleisk kitiems taip, kaip atleidi sau.

            Kinų patarlė


Dievas niekada neužtrenkia durų, prieš tai neatidaręs lango.

Airių patarlė


Aš esu susidomėjęs ateitimi, nes ten  aš ketinu praleisti savo likusį gyvenimą.

Charles Kettering


Dvasiniuose dalykuose aš nelaukiu nei kokių ypatingų apreiškimų, nei reginių, išvystų sapne: aš turiu aiškų Žodį.

Martynas Liuteris (1483-1546)


Dėl mažo tikėjimo jūsų siela pateks į dangų, bet dėl didelio tikėjimo jūsų sieloje bus dangus.

Č. Sperdženas


Tikėjimas Kristumi reiškia, kad praeitis sutvarkyta, dabartis pripildyta, o ateitis nušviesta.

Hans Bruns


O, kaip gera žmogui, kuomet jis, pavargęs, veltui ieškodamas gerumo pasaulio gyvenime, ištiesia savo silpnas rankas prie Kristaus.

B. Paskalis


Dievas duoda riešutų, bet jų neišgliaudo.

Vokiečių patarlė


Žmogaus charakteris geriausiai atsiskleidžia ne ištikus nelaimei, o įgavus valdžią.

Abraomas Linkolnas (1809-1865)


Jeigu gali pamokyti klystantį, pamokyk; jei negali, atmink, jog tam tau duotas atlaidumas.

Markas Aurelijus (121-180)


 
Marijampolės baptistų bažnyčia, Powered by Joomla! Theme made by SiteGround web hosting