Mūsų tikėjimo stiprinimas ir augimas PDF Spausdinti El. paštas
Pamokslai - Svečių pamokslai
Pirmadienis, 10 Spalis 2011 12:12
Joe Morell: Biblijoje daugelyje vietų kalba apie tikėjimą. Tikėjimas yra Dievo kelias mums į dangų. Žinome, kad per tikėjimą į Jėzų Kristų esame išgelbstimi. Kai mes įtikėjome į Jėzų Kristų, prasidėjo krikščioniškas gyvenimas.
Luko 17,5: „Apaštalai tarė Viešpačiui: „Sustiprink mūsų tikėjimą“. Yra kita eilutė: 2 Korintiečiams 10,1:5 „Nesigiriant be saiko svetimo darbo vaisiais, bet turime viltį, jūsų tikėjimui augant, su jumis peraugti ligšiolines ribas.“ Lukas rašo apie mūsų tikėjimo stiprinimą. Apaštalas Paulius rašo apie mūsų tikėjimo augimą. Koks skirtumas tarp tikėjimo stiprinimo ir tikėjimo augimo? Ar yra skirtumas? Biblijoje sakoma, kad tikėjimas yra gyvas. Jis auga, kaip auga vaikas. Jokūbas sakė, kad tikėjimas yra gyvas arba miręs. Dievas norėtų, kad mūsų tikėjimas augtų. Jis taip pat nori stiprinti mūsų tikėjimą. Kai mes atsiliepiame į Dievo kvietimą, tai mūsų tikėjimas auga. Jis taip pat gali daugintis, kai mūsų tikėjimas įtakoja ir palaimina kitus. Luko 17,5 mokiniai prašė: „Sustiprink mūsų tikėjimą“. 2 Korintiečiams 10,15 apaštalas nori, kad Korinto bažnyčios narių tikėjimas augtų ir jie taptų palaiminimu kitiems. Kieno atsakomybė yra stiprinti mūsų tikėjimą? Dievo atsakomybė. Tik Jis gali tai padaryti. Kieno atsakomybė yra auginti mūsų tikėjimą? Mūsų atsakomybė. Dievo atsakomybė yra stiprinti mūsų tikėjimą, o žmonių atsakomybė jį auginti. Kodėl kai kurie žmonės turi didelį tikėjimą, o kai kurie – mažą? Kodėl viena bažnyčia auga tikėjimu ir tarnauja, o kita – tik egzistuoja? Kaip Dievas stiprina mūsų tikėjimą, kaip jis auga, aš tuoj jums paaiškinsiu. Vėl skaitykime tas pačias eilutes.
1. Mūsų tikėjimo stiprinimas yra Dievo atsakomybė. Luko 17,5. Jėzus su mokiniais kalbėjo apie tai, kaip reikia kitiems atleisti. Ar mums sunku gyventi krikščionišką gyvenimą? Dažnai – taip. Koks dalykas krikščionio gyvenime yra sunkiausiai atliekamas? Atleisti. Jėzaus mokiniai suprato, kad neįmanoma savo jėgomis gyventi krikščionišką gyvenimą. Mokiniai matė savo situaciją ir suprato, kaip sunku gyventi krikščionišką gyvenimą. Jie meldėsi: „Sustiprink mūsų tikėjimą.“ Kaip Dievas gali stiprinti mūsų tikėjimą? Mano gyvenime, jūsų gyvenime, bažnyčios gyvenime ir bažnyčių gyvenime Dievas sukuria situacijas, kurios moko mus, stiprina mūsų tikėjimą. Pavyzdys: jeigu jūs esate nekantrus asmuo ir meldžiate Dievo: „Sustiprink mano tikėjimą. Duok man kantrybės.“ Kas atsitiks? Dievas leis jums sutikti nekantrius žmones. Jis sudarys situacijas jūsų gyvenime, kad išmoktumėte būti kantriais ir tikėtumėte. Dievo kelias visada toks pats – stiprinti tikėjimą. Mūsų tikėjimas auga, kai teigiamai reaguosime į tai, ko Dievas moko.
2. Mūsų tikėjimo augimas yra mūsų atsakomybė.
3.  Pirmas žingsnis: mes meldžiame Dievo, kad Jis stiprintų mūsų tikėjimą. Dievas visada atsako į šią maldą. Ar tokia yra jūsų malda? Mano malda yra būtent tokia. Antras žingsnis: Dievas atsako į mūsų maldą ir sukuria situacijas, kad išmoktume pasitikėti Juo. Tada Jis sustiprina mūsų tikėjimą. Mūsų gyvenime gali būti problemų, sunkumų, gali būti sudėtinga situacija.
4.  Trečias žingsnis: Mūsų tikėjimas augs, jeigu mes teigiamai atsiliepsime į tai, ką Dievas siunčia, kai išmoksime gyventi tikėjimu ir visiškai priklausyti nuo Dievo. Toks yra Dievo tikslas mūsų gyvenime. Tą dieną, kai aš, kai jūs įtikėjome į Jėzų Kristų kaip į Gelbėtoją, buvo pirmas tikėjimo žingsnis mūsų gyvenime. Kai kalbame apie Dievo tikslą mūsų gyvenime, sakome, kas tikslas – Dievą šlovinti, Jam tarnauti, o ypač bažnyčioje. Ar įmanoma Dievą šlovinti, Jam paklusti, Jam tarnauti be tikėjimo? Dievo tikslas mūsų gyvenime – kad išmoktume gyventi tikėjimu. Visa, ką Jis daro, yra nukreipta į šį tikslą – stiprinti mūsų tikėjimą. Mes aiškiai galime matyti, kad tikėjimo stiprinimas yra Dievo ir tik Dievo veiksmas. Turime suprasti, kad mūsų tikėjimo augimas yra mūsų atsakomybė. Visada šis augimas yra susijęs su mūsų reakcija į Dievo duotą situaciją, į Dievo duotą galimybę mus stiprinti. Dabar geriau suprasime, kodėl vienų krikščionių ar vienų bažnyčių tikėjimas auga, o kitų – ne.
Pavyzdys: misijos, bažnyčios biudžetas, bažnyčios vizija atspindi tikėjimą. Mes turime leisti Dievui stiprinti mūsų tikėjimą. Jei tai leisime, mūsų tikėjimas augs. Visa tai vyksta Dievo veikimo mūsų gyvenime dėka. Ar jūs prašote Dievo stiprinti jūsų tikėjimą? Kai Dievas paruošia situaciją jūsų gyvenime, kad tikėjimas augtų, kokia būna jūsų reakcija? Kaip reaguojate į Dievo pamokas? Gal panikuojate, o gal tikite? Ar jūsų tikėjimas auga?

Joe Morell

2007-09-09, Marijampolė 
Marijampolės baptistų bažnyčia, Powered by Joomla! Theme made by SiteGround web hosting