Tikslai
  • Skelbti Jėzaus Kristaus Gerąją Naujieną, kad Jėzus numirė už visų žmonių nuodėmes, buvo palaidotas ir trečią dieną prisikėlė. Jo vardu atleidžiamos nuodėmės atgailaujančiam žmogui;

  • Stiprinti krikščionių tikėjimą, skelbiant ir mokant Dievo Žodžio, garbinant Dievą, palaikant krikščionišką draugystę;

  • Populiarinti Šventąjį Raštą kaip tikėjimo ir praktinio dvasinio gyvenimo autoritetą;

  • Laikytis finansinės nepriklausomybės ir remti misijas.

 

Veikla

  • Dievo garbinimo pamaldos visiems norintiems;

  • Vaikų sekmadieninė mokykla;

  • Vaikų vasaros išvykos;

  • Bendraujame su kitomis baptistų bažnyčiomis Lietuvoje ir užsienyje;

  • Prisidedame finansine parama prie Evangelijos skelbimo kituose miestuose ir šalyse;

  • Rengiame Biblijos studijas, koncertus ir kitus krikščioniškus renginius.

 

 
Marijampolės baptistų bažnyčia, Powered by Joomla! Theme made by SiteGround web hosting