Evangelija - išsigelbėjimo kelias
Geroji naujiena
Kiekvienas žmogus yra nusikaltęs prieš Dievą. Dievas šventas ir teisingas, Jis neapkenčia nuodėmės.

Nėra teisaus, nėra nė vieno.“ Rom 3,10

„Visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės“. Rom 3,23

Bet jūsų nusikaltimai atskyrė jus nuo jūsų Dievo ir jūsų nuodėmės paslėpė Jo veidą, kad Jis nebegirdėtų“. Izaijo 59,2

Atpildas už nuodėmę – mirtis“. Rom 6,23 a

Dievas myli tave.

Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.“ Jn 3,16

Jėzus Kristus numirė už tavo nuodėmes ant kryžiaus.

Ir Kristus vieną kartą kentėjo už nuodėmes, teisusis už neteisiuosius, kad mus nuvestų pas Dievą“ 1 Pt 3,18

O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus mirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai“. Rom 5,8.

Ką man daryti, Viešpatie?

Atgailauk už savo nuodėmes, pripažink, kad tai ką padarei yra nuodėmė, sukis nuo jų.

Tikėk, kad Jėzus Kristus, Dievo Sūnus numirė ant kryžiaus, atkentėjo už tavo nuodėmes, praliejo savo šventą kraują už tave ir trečią dieną prisikėlė ir dabar yra gyvas Danguje.

Paprašyk Jėzaus, kad Jis taptų tavo Gelbėtoju ir Viešpačiu.

Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas Jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Nes širdimi tikima, ir taip įgyjamas teisumas, o lūpomis išpažįstama, ir taip įgyjamas išgelbėjimas“. Rom 10,9-10

Tikėdamas gali kreiptis į Jėzų panašia malda: „Brangus Jėzau, suprantu, kad nusidėjau prieš Tave. Prašau atleisti už visas mano nuodėmes; tikiu, kad Tu numirei ant kryžiaus už mane ir nuplovei visas mano nuodėmes savo šventu krauju. Ateik į mano širdį ir gyvenimą, būk mano Gelbėtoju ir Viešpačiu. Amen“

Dievas per Savo Žodį pažada:

Juk kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo bus išgelbėtas“. Rom 10,13

Nes jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir tai ne iš jūsų – tai Dievo dovana, ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų“. Ef 2,8-9

O liudijimas toks: Dievas mums suteikė amžinąjį gyvenimą, ir tas gyvenimas yra Jo Sūnuje.“ 1 Jn 5,11

 
Marijampolės baptistų bažnyčia, Powered by Joomla! Theme made by SiteGround web hosting