Istorija

1993 m.

Rugpjūčio 1-2 d. keletas Kauno „Gerosios Naujienos“ baptistų bažnyčios jaunuolių atvyko į Marijampolę dalinti traktatus ir kviesti žmones į renginį, kuris vyko rugpjūčio 2 d. Dramos teatre. Tuomet Evangeliją skelbė Kastytis Mickus. Pirmieji tikintieji ir klausytojai pradėjo rinktis į Biblijos studijas Dramos teatre ketvirtadieniais. Kiek vėliau Kastytis Mickus ir Pranas Bielevičius  marijampoliečius Dievo Žodžio mokė Centrinėje bibliotekoje. Mėnesio pabaigoje skelbti Evangeliją Marijampolėje atvyko  misionierius iš JAV Deividas Rolstonas. Jis surengė du renginius Marijampolėje.

1994 m.

Rugsėjo 30 d. „Šešupės“ fabriko salėje evangelizacinį renginį vedė Kauno „Gerosios Naujienos“ pastorius Leonas Puškovas. Po to į bažnyčią atėjo daug klausytojų.

Spalio mėn. Marijampolės bažnyčią palietė Kaune įvykusios „Gerosios Naujienos“ baptistų bažnyčios skilimas. Bažnyčios vadovu išrinktas misionierius Kastytis Mickus.

1996 m.

Rugpjūčio mėn. Kauno „Kristaus misijos“ baptistų bažnyčia Marijampolės Putliųjų verpalų fabriko salėje surengė evangelizaciją. Naujai įtikėję žmonės ir klausytojai pradėjo rinktis Sūduvos kino teatre, vėliau Prekybos centro patalpose. Juos Dievo Žodžio mokė Pranas Bielevičius.

Metų pabaigoje abi tikinčiųjų grupelės susijungė ir  bendrai rinkosi Centrinėje bibliotekoje. Marijampolės baptistų bažnyčiai pradėjo vadovauti Kauno „Kristaus misijos“ baptistų bažnyčios siųstas misionierius Pranas Bielevičius.

1997 m.

Pirmą kartą į bažnyčią atvyko svečias iš JAV Joe Morell.

1998 m.

Kovo 26-29 d. Marijampolėje Evangeliją skelbė misionierių iš JAV komanda.

Atvyko Kauno „Kristaus misijos“ bažnyčios siųstas misionierius  Irmantas Beržinis, kuris vedė Marijampolės baptistų bažnyčioje sekmadienines pamokėles prieš pamaldas.

1999 m.

Iš JAV atvykusi Herb Sims šeima marijampoliečiams ir bažnyčios tikintiesiems  vedė paskaitas apie šeimą.

Marijampolės baptistų bažnyčioje vaikų tarnystės viziją pristatė iš Kauno „Kristaus misijos“ baptistų bažnyčios atvykę Sekmadieninės vaikų Biblijos mokyklėlė mokytojai.

Liepos mėn. įvyko pirmoji Marijampolės baptistų bažnyčios rengiama vasaros stovykla prie Dusios ežero.

2000 m.

Pradėta vesta vaikų sekmadieninės Biblijos pamokėlės vaikams ir paaugliams atskirai.

Buvo atvykęs lėlių teatras iš Kauno „Gerosios naujienos bažnyčios, kuris suvaidino spektaklį „Toto ir jo bičiuliai“.

Marijampolės baptistų bažnyčioje svečiavosi Duane Iš JAV.

Iš Magadano baptistų bažnyčios atvyko Nilsas.

Iš Makedonijos tarnystės atvyko Van Harperis ir gydytojų komanda. Į konsultacijas atvyko ir Evangelijos žinią išgirdo apie 80 žmonių.

Vasarą buvo atvykę Vilniaus „Naujojo Testamento“ baptistų bažnyčios nariai, kurie suvaidino spektaklį rankomis. Atėjo labai daug vaikų.

Lapkričio mėn. surengta padėkos Dievui šventė. Buvo suvaidintas pirmasis Marijampolės baptistų bažnyčios paruoštas vaidinimas apie turtuolį (iš Evangelijos pagal Luką 12,16-21).

2001 m.

Į Marijampolės bažnyčią atvyko svečiai iš Prancūzijos ir Anglijos GVB leidyklos.

Svečiavosi Lin Reiburn, Herb Sims.

Surengta kalėdinė šventė. Pastatytas spektaklis „Jėzaus gimimas.“

2002 m.

Svečiavosi iš JAV atvykęs Algis Matulis.

Surengta Jėzaus Kristaus prisikėlimo šventė.

Marijampolės baptistų bažnyčia įregistruota Teisingumo ministerijoje kaip savarankiška, nepriklausoma religinė bendruomenė.

Suorganizuota vasaros stovykla vaikams prie Jurgežerių ežero „Robinzonai“.

Marijampolės baptistų bažnyčios pamaldose pamokslavo Edas Braunas iš JAV.

Buvo atvykę Kauno „Gerosios Naujienos“ ir „Kristaus misijos“ baptistų bažnyčių nariai, choristai. Pamokslavo Artūras Puškovas.

Surengta Jėzaus Kristaus gimimo šventė. Suvaidintas spektaklis „Betliejaus žvaigždė“.

2003 m.

Dalyvavome vaikų mokytojų konferencijoje Kaune.

Surengta evangelizacija „Kaip tvarkyti finansus šeimoje“.

Surengta Jėzaus Kristaus prisikėlimo šventė. Suvaidintas spektaklis „Jėzaus prisikėlimas.“

Gegužės mėn. į svečius atvyko jaunimas iš Šilutės baptistų bažnyčios su vadovu Miltonu.

Veisiejuose vykusioje giesmių šventėje Marijampolės baptistų bažnyčios nariai giedojo giesmę „Jėzaus rankos nuramins tave“.

Marijampolės baptistų bažnyčios nariai prisidėjo dalinant traktatus Vilniuje per Pasaulio lietuvių dainų šventę.

Suorganizuota stovykla vaikams „Išėjimas iš Egipto“ prie Asijavičiaus ežero.

Pradėta susirašinėjimo su vaikais programa „Tyrinėtojai“ 1 kursas.

Bažnyčia šventė 10 metų jubiliejų.

2004 m.

Suorganizuota vaikų vasaros stovykla „Geriau duoti negu imti“.

Parengtas kalėdinis vaidinimas „Didžiulė siena“.

2005 m.

Karina Malik, Alytaus bažnyčios vaikai ir Marijampolės bažnyčios mažieji pagalbininkai suvaidino lėlių teatrą „Nojaus arka“.

Jėzaus Kristaus prisikėlimo šventei suvaidintas spektaklis „Jėzus Kristus – gyvas!“

Suorganizuota vaikų vasaros stovykla „Viešpaties karys“.

Vaikų sekmadienio mokyklos auklėtiniai suvaidino vaidinimą „Trys draugai degančioje krosnyje“ pagal Danieliaus pranašystės 3 skyrių.

2006 m.

Suorganizuota vaikų vasaros stovykla „Palapinių šventė“.

Jėzaus Kristaus gimimo šventės metu buvo suvaidinti vaidinimai „Dievo paslaptis“ ir „Medžių svajonės“.

2007 m.

Sekmadieninės mokyklos auklėtiniai suvaidino vaidinimą „Kaip sraigė draugų susirado“.

Surengta vaikų vasaros stovykla „Nuostabiai sukurti“.

Bažnyčios narės dalyvavo moterų susitikime, kurį rengė Kauno „Kristaus misijos“ baptistų bažnyčia.

Vaikai suvaidino kalėdinį vaidinimą „Atleidimas“ (Evangelija pagal Matą 18,23-35).

2008 m.

Lankėmės Panevėžio baptistų bažnyčioje.

Bažnyčios nariai svečiavosi Kauno „Kristaus misijos“ baptistų bažnyčioje, kur klausėsi misionieriaus iš Meksikos Gerardo Carrion paskaitos „Katalikų evangelizavimas“.

Suorganizuota vaikų vasaros stovykla „Džiaugsmo šaltinis“.

Suvaidintas kalėdinis vaidinimas „Tomas ir lapeliai“.

2009 m.

Surengta 3 dienų evangelizacija apie Bibliją.

Bažnyčios narai lankėsi Zarasų baptistų bažnyčioje.

Suorganizuota vaikų vasaros stovykla „Naujoji Jeruzalė“.

Dalyvavome seminare Rygoje „Nenugalimieji“, kuriame buvo mokoma, kaip evangelizuoti vaikus per sportą.

Giesmių šventėje, kuri vyko Elektrėnuose, Marijampolės baptistų bažnyčios narės giedojo giesmes „Mano jėgos ir mano džiaugsmas“ ir „Kiekviena diena“.

Lapkričio mėn. Kauno baptistų bendruomenėje (Kranto 2-oji g.) dalyvavome minėjime „Baptistams pasaulyje 400 metų“ ir tos bažnyčios 120 metų jubiliejaus šventėje.

Dalyvavome Kauno „Kristaus misijos“ baptistų bažnyčios 15 metų minėjimo šventėje.

Dalyvavome kalėdiniame mokytojų seminare Kaune.

Surengta kalėdinė šventė vaikams. Buvo rodomas filmas „Jėzus vaikams“.

Jėzaus Kristaus gimimo šventės metu sekmadieninės mokyklos vaikai suvaidino vaidinimą „Džiaugsmo žaidimas“ pagal knygą „Poliana“.

2010 m.

Marijampolėje koncertavo Kauno „Gerosios Naujienos“ kamerinis choras.

„Spindulio“ kino teatre marijampoliečiams parodytas filmas „Jėzus“.

Dalyvavome Zarasuose vykusioje evangelizacijoje, kurios metu skambėjo Kauno „Gerosios Naujienos“ kamerinio choro atliekamos giesmės.

Surengta Jėzaus Kristaus prisikėlimo šventė.

Suorganizuota vasaros stovykla vaikams „Gyvybės medis“.

Suorganizuota vaikų vasaros stovyklos susitikimas. Jo metu vyko įdomios sportinės rungtys, atrakcionai, giedojome giesmes, prisiminėme stovyklos eilutę ir pamokas.

Dalyvauta vaikų krikščioniško ugdymo draugijos rengiamoje mokytojų tarnautojų konferencijoje.

Surengta šventė „Padėka Dievui“.

Dalyvavome kalėdiniame mokytojų seminare Kaune.

Jėzaus Kristaus gimimo šventės metu buvo suvaidintas vaidinimas „Sūnus palaidūnas“ (Evangelija pagal Luką 15, 11-32).

Sukurtas bažnyčios internetinis puslapis.

2011m.

Vyko Prisikėlimo šventė, vaikų vasaros išvyka „Gerasis Gydytojas“, Kristaus gimimo šventė, prisidėjome prie kalendorių dalinimo Kybartuose, Vilkaviškyje. Prisidedame prie "Kristaus misijos" baptistų bažnyčios misijos Alytuje. Buvo atvykę svečiai iš Rygos „Betliejaus“ baptistų bažnyčios. Šioje bažnyčioje pastorius Pranas Bielevičius dėstė paskaitas apie baptistų doktriną.

2012 m.

Marijampolės bibliotekoje koncertavo Krikščioniškosios muzikos akademijos choras, buvo skelbiama Evangelijos žinia.

Kybartuose organizuotas Kauno „Gerosios Naujienos“ baptistų bažnyčios choro koncertas, skelbiama Evangelija.

Dalyvavome VKDU draugijos rengiamame stovyklų vadovų seminare.

Vyko vaikų krikščioniška vasaros išvyka „Mano stiprybės šaltinis“.

Išleidome kalendorių 2013 metams su citatomis iš Šventojo Rašto, kuris buvo dalinamas Kybartuose, Vilkaviškyje, Kalvarijoje, Marijampolėje.

Bažnyčios pastoriai Pranas Bielevičius ir Irmantas Beržinis prisideda prie mokymo Kauno „Kristaus misijos“ baptistų bažnyčios rengiamame Biblijos institute.

2013 m.

Bibliotekoje esančiame multicentre vyko "Gerosios naujienos" klubo užsiėmimai vaikams.

Surengta vaikų krikščioniška išvyka "Brangiau, negu auksas" ir susitikimas su jos dalyviais.

 
Marijampolės baptistų bažnyčia, Powered by Joomla! Theme made by SiteGround web hosting