Man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose PDF Spausdinti El. paštas
Pamokslai - Svečių pamokslai

Kauno "Kristaus misijos" baptistų bažnyčioje gegužės 13 dieną vyko Biblijos instituto paskutinės šių mokslo metų paskaitos. Pateikiame Homiletikos disciplinos (pamokslų ruošimas ir sakymas) vieną atsiskaitomąjį darbą.

Algirdas Siaurusiavičius: Norėčiau, kad šiandieną Zachiejaus istorijoje, kuri aprašyta Šventajame Rašte Evangelijoje pagal Luką 19 skyriuje nuo 1-10 eilutes bandytume pamatyti save. Pažvelkime pirmiausia į Zachiejų, kaip į žmogų, koks jis buvo, ką apie jį manė kiti žmones.

"Atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą. Ten buvo žmogus, vardu Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis" (Lk 19,1-2). Tuo metu Izraelis buvo Romos imperijos valdžioje ir turejo Romai mokėti mokesčius. Jerichas garsėjo savo muitininkais ir mokesčių rinkėjais.  Čia žydas galėjo tapti savo tautos išdaviku, galėjo parsiduoti romėnams ir taip praturtėti, nes gaudavo dalį nuo savo surinktų pinigų. Jo pajamos priklausė nuo to, kiek pinigų jis surenka. O jei jis dar ir apgaudinėdavo, tai greitai tapdavo turtuoliu. Toks buvo ir Zachiejus, muitininkų viršininkas. Žmones taip pat jį laikė nusidėjėliu. Pažiūrėkime, kas vyko Zachiejaus širdyje. Lk 19,3 parašyta, kad Zahiejus troško pamatyti Jėzų ir kas Jis esąs. Tikriausiai jis jau buvo anksčiau girdėjęs apie Jėzų, Jo mokymą, apie stebuklus, kuriuos Jis darė. Be to Zachiejus  buvo ir Abraomo sūnus, kuris žinojo, kad turi ateiti Mesijas išgelbėti Izraelio. Matome, kad kažkuriuo Zachiejaus gyvenimo momentu įvyksta Dievo patraukimas, kvietimas ateiti susitikti su Juo. Ar atpažįstame save, ar buvo diena mūsų gyvenime, kada mes troškome pamatyti Jėzų ir sužinoti, kas Jis esąs?

  Toliau toje pačioje eiluteje skaitome, kad Zachiejus susiduria su tam tikrais sunkumais. Pamatyti Jėzų Zachiejui trukdė minia, nes jis buvo žemo ūgio. Kas mums šiandieną trukdo pamatyti Dievą? Gal netikėjimas, pinigai, tradicijos, kieta širdis, išdidumas, nenoras nusižeminti, ar bijome ką artimieji pasakys? Sutikime, krikščionys patiria daug užgauliojimų, išbandymų, patyčių. Kai kuriose šalyse tenka už tai pakloti net ir savo gyvybę. Bet kelionė su Gyvuoju Dievu yra daug daugiau, negu mes galime įsivaizduoti. Lk 19,4 matome Zachiejus įveikia visas kliūtis, kurios jam trukdo pamatyti ateinanti Jėzų. Jis dabar yra aukščiau už visas problemas, tikrąja to žodžio prasme, kurios jam trukdė išvysti ateinantį savo Gelbėtoją. Kas nutinka toliau? Tikriausiai Zachiejus galvojo liksiąs nepastebėtas Jėzaus, bet, jo pačio nuostabai, Jėzus pakelia savo galvą aukštyn, pažvelgia bei pakviečia jį vardu:

   – Zahiejau, lipk žemyn, nes šiandien turiu apsistoti tavo namuose.

  Tikriausiai Zachiejus pagalvojo: "iš kur Jis žino mano vardą, juk aš muitininkas, nusidėjėlis, niekada ansksčiau nesu Jo matęs". Bet Dievas žino ne tik mūsų vardą, bet ir pažįsta mūsų širdį. Jėzus žinojo, kas vyksta Zachiejaus širdyje, apie jo troškimus ir mintis. Jer 19,13 parašyta: "Kaip manęs ieškosite visa širdimi, rasite". Panašu, kad Zachiejus ieškojo Dievo visa širdimi.

  Šiandien Jėzus taip pat daugeliui žmonių sako: "Aš noriu apsistoti tavo namuose, noriu ateiti į tavo širdį, atleisti tau ir išgelbėti tave nuo amžinosios pražuties". Lk 19,6: "Šis (Zachiejus) skubiai nulipo ir su džiaugsmu priėmė Jį". Jn 1,12: "Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki Jo vardą."

Zachiejus pilnas džiaugsmo priima Kristaus kvietimą. Jis ne tik pamatė, bet ir sužinojo, kas Jėzus esąs. Nuo tos akimirkos Zachiejus tampa Dievo vaiku, nauju kūriniu. Įvyksta nuostabus kontrastas: senojo Zachiejaus nebėra, muitininkas, kuris nusukdavo iš vargšų pinigus, mirė kartu su Kristumi. Pažiūrėkime, kaip nuostabiai jis kreipiasi į Jėzų: Lk 19,8 "Štai,  Viešpatie, pusę savo turto atiduodu vargšams ir, jei ką nuskriaudžiau, grąžinsiu keturgubai." Matome, kad Zachiejaus tikejimas gyvas. Jis ne tik išpažino visų akivaizdoje Jėzų savo Viešpačiu, bet ir darbais parodė savo tikėjimą. Pats Dievas paliudijo tiek Zachiejui, tiek ir visiems kitiems, kurie buvo ten susirinkę. Lk 19,9 Jėzus tarė: "Šiandien į šiuos namus atėjo išgelbėjimas". Lk 19,10 "Juk Žmogaus Sūnus atejo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę". Iki susitikimo su Jėzumi Zachiejus buvo pražuvęs žmogus. Šis susitikimas su Jėzumi pakeitė jo gyvenimą.

  Tikiu, kad ir šiandien Jėzus, kaip ir kitados, keliauja po visą pasaulį ieškodamas sau namų, ieškodamas širdies, kurioje galėtų apsigyventi. Pro mano namus Jėzus ėjo 2013 metais liepos 17 dieną. Aš, kaip ir Zachiejus, su džiaugsmu priėmiau Jį ir tapau Dievo vaiku. Šis susitikimas pakeitė mano gyvenimą ne tik čia žemėje, bet ir amžinybėje.

  Galbut šiandien Jėzus keliauja pro tavo namus ir sako tau: "Man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose". Kokios kliūtys yra tavo kelyje? Kas trukdo pasikviesti Jėzų vidun? Baimė, išdidumas, kieta širdis, ar ką žmonės pasakys? Dievas nieko gero nenori iš mūsų atimti, nebent tik tai, kas kenkia mums ar griauna mūsų gyvenimą. Priešingai - Jis nori mums duoti, ir duoti tai, kas geriausia. Kiekviena nauja diena mūsų gyvenime yra Dievo dovana, dar viena galimybė nusidėjėliui pasikviesti Jėzų į savo širdies namus. Šiandien daugelis žmonių užmigs su viltimi rytoj atsikelti, bet taip ir neatsikels. Iš kur žinai, žmogau, kiek dienų tau Viešpats dovanojo ir kiek dar dovanos? O gal šita jau paskutinė, gal nebebus daugiau naujos?

 

 

 
Marijampolės baptistų bažnyčia, Powered by Joomla! Theme made by SiteGround web hosting