Darykime gerus darbus PDF Spausdinti El. paštas
Pamokslai - Svečių pamokslai

Panevėžio Jėzaus Kristaus baptistų bažnyčios

pastoriaus Dalius Serdikevičius1991 metais Vilniuje viena privati įmonė bankrutavo. Reikėjo mokėti darbuotojams išeitines kompensacijas. Įmonės savininkas, matydamas, kad negali tų kompensacijų visiems išmokėti, nes trūksta lėšų, sugalvojo štai ką. Darbuotojai turėdavo ateiti į darbo vietas ir visą dieną tiesiog sėdėti. Neleido įsijungti kompiuterių, neleido žiūrėti televizoriaus. Neveiklumo būsena buvo pats siaubingiausias dalykas. To pasekoje po mėnesio visi išėjo, žmonės neištvėrė neveiklumo. Tai yra tikra istorija.


Efeziečiams 2,10 „Mes esame Jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti.

Dievas, sukurdamas kiekvieną iš mūsų, turėjo tikslą, kad padarytume tam tikrus darbus. Dievas suteikė tam tikrus sugebėjimus, talentus. Jis tikisi, kad mes darbuosimės ir išpildysime Jo valią. Darbas yra tai, ką mes neišvengiamai turime daryti. Ką gali daryti kūdikis? Jis judina kokį nors žaisliuką, nes kitaip nuobodžiautų. Kūdikis nori, kad su juo bendrautų. Mes esame socialinės būtybės ir reikia bendravimo, reikia užimtumo. Vargas tam žmogui, kuris nieko nebenori daryti. Vargas tam, kuris nebeturi stimulo, motyvacijos gyventi. Noriu pabrėžti 3 dalykus:

1. Daryk gerus darbus.

Mes, tikintieji, esame sukurti geriems darbams atlikti. Pavyzdys: žoliapjovės paskirtis nupjauti žolę. Skalbimo mašinos paskirtis skalbti, kad rūbai būtų švarūs.

Izaijo 64,8 „Viešpatie, Tu esi mūsų tėvas; mes – molis, o Tu – puodžius; mes visi – Tavo rankų darbas.“

Mes esame Dievo kūriniai. Mes esame Jo šedevras. Nėra žmogaus, prie kurio kūrimo proceso nebūtų prisidėjęs Dievas. Dievas suteikia gyvybę. Gyvybė ateina per žmogų, bet ją suteikia Dievas. Tiek tikintis, tiek netikintis sukurti pagal jo atvaizdą.

Ezdros 5,8 „Tebūna karaliui žinoma, kad mes nuvykome į Judėją, prie didžiojo Dievo namų. Jie statomi iš didelių akmenų, sienose rąstai dedami. Šitas darbas vykdomas sparčiai ir klesti jų rankose.

Čia rašoma apie šventyklos statybos darbus. Darbas ėjosi sparčiai, nes Dievas laimino darbininkus. Kuriam laikui darbai buvo sustoję, bet vėliau pratęsti ir šventykla sėkmingai atstatyta. Būna darbai, kuriuos Dievas laimina, būna tokių, kurių Jis nelaimina. Ar sutinkate, kad kartais sunkūs, sudėtingi darbai padaromi ramiai, gražiai, o kartais paprasti darbai daromi ilgai ir sunkiai? Lietuvių liaudies išmintis byloja: „Darbas einasi kaip iš pypkės“, „Darbas dirbamas kaip sviestu patepta.“ Rašte pasakyta: „Veltui vargsta statytojai, jeigu Viešpats nestato namų.“ Dirbi, įdedi daug pastangų, o rezultatai būna menki.

Nehemijo 6,1-3. 9 „Kai Sanbalatui, Tobijai, arabui Gešemui ir visiems kitiems mūsų priešams buvo pranešta, kad siena atstatyta, spragos užtaisytos, tik dar nebuvau įstatęs durų vartuose, Sanbalatas ir Gešemas kvietė mane susitikti su jais viename kaime Onojo lygumoje. Tačiau jie buvo sugalvoję prieš mane pikta. Aš jiems pranešiau: „Dirbu didelį darbą ir negaliu ateiti. Darbas susitrukdytų, jei eičiau pas jus, palikdamas jį“.ie norėjo mus įbauginti, manydami: „Jie nuleis rankas, ir darbas nebus užbaigtas“. Tačiau tas mane dar labiau sustiprino.

Nehemijas buvo tas žmogus, kuriam Dievas įdėjo į širdį norą atstatyti sugriautas Jeruzalės sienas. Tai buvo labai didelis darbas. Atsirado žmonių, kurie trukdė dirbti. Visada, kai dirbamas Dievo darbas, atsiranda tie, kurie trukdo. Velnias nenori, kad būtų daromas Dievo darbas. Jis trukdo, gesina darbininkų energiją, kad būtų abejonės, kad būtų neviltis. Su tuo reikia susitaikyti ir nepasiduoti tiems trukdžiams, kaip nepasidavė Nehemijas.

Nehemijo 6,4-5 „Jie darė taip keturis kartus; aš jiems atsakiau tą patį. Sanbalatas penktą kartą siuntė pas mane savo tarną su atviru laišku rankoje.

Mes galime trukdantiems atsakyti piktai, bet galime pasimokyti iš Nehemijo ir atsakyti diplomatiškai, neįsiveliant į diskusijas. Dievas neleido priešams sustabdyti Jeruzalės sienų atstatymo. Dievas palaimino izraelitų darbą. Kai trukdo atlikti Dievo darbą, mums reikia valios, ryžto, kad nepalūžtume.

Nehemijo 3,5 „Šalia jų dirbo tekojiečiai, atstatydami sieną, tačiau jų kilmingieji nepalenkė savo sprandų prie Viešpaties darbo.“

Kai kurie neatstatinėjo sienų.

Ekleziasto 5,17 „Štai ką mačiau: gera ir malonu žmogui yra valgyti, gerti ir džiaugtis savo darbu, kurį jam Dievas paskyrė dirbti per visas jo dienas. Tai yra jo dalia.“

Žmogaus dalia yra dirbti per visas gyvenimo dienas. Kiekvienas džiaugiasi savo rankų darbu, kada jis pavalgęs. Žmogus negali būti laimingas nedirbdamas. Ar laukiate pensijos? Mano senelis labai laukė pensijos. Išėjo iš darbo tą pačią dieną, kai tik atėjo laikas.

Jono 9,1-4 „Eidamas pro šalį, Jėzus pamatė žmogų, aklą gimusį. Jo mokiniai paklausė: „Rabi, kas nusidėjo, – jis pats ar jo tėvai, – kad gimė aklas?“ Jėzus atsakė: „Nei jis nusidėjo, nei jo tėvai, bet dėl to, kad jame apsireikštų Dievo darbai. Man reikia dirbti darbus To, kuris mane siuntė, kol yra diena. Ateina naktis, kada niekas negalės dirbti.

Ar kada mąstėte apie šias eilutes? Kodėl Jėzus taip kalba? Jėzus turėjo labai daug darbo. Jis dirbo Tėvo darbus. Nuolat gydė žmones, nuolat darė stebuklus, nuolat pamokslavo. Nuo trisdešimties metų jis sakė pamokslus, o iki to laiko dirbo staliaus darbus: obliavo, kalė. Dirbo fizinius darbus. Ant kryžiaus jis nenuėjo aštuoniolikos metų. Dar turėjo palaukti.

2. Daryk gerus darbus gerai.

Pradžios 1,4. 10 „Dievas matė šviesą ir, kad tai buvo gerai, ir Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos.“ „Dievas pavadino sausumą žeme, o vandenų samplūdį – jūromis. Ir Dievas matė, kad tai buvo gerai.“

Ką tik Dievas sukurdavo, tai buvo gerai. Ar įmanoma, kad Dievas ką nors padarytų su broku? Ne. Mes esame pašaukti dirbti žmonėms kaip Viešpačiui. Prisiminkime Juozapą, kuris išaiškino Egipto faraono sapną. Faraonas pasakė, kad jis gerai aiškina sapnus. Toks buvo komplimentas. Profesija – sapnų aiškintojas. Gal mums tai atrodo juokinga, bet ir šiandien daug kas bando aiškinti sapnus. Yra knygos, kur paaiškinta, ką reiškia sapnuoti pelę, ugnį ir kitus dalykus. Tai yra pavojinga. Senojo Testamento laikais Dievas kalbėdavo per pranašus, per sapnus arba tiesiogiai. Dievo žodis dar nebuvo užbaigtas.

Galime prisiminti pranašą Danielių, kuris karaliui išaiškino sapnus.

Filemonui 13-14 eil. „Norėjau jį pasilaikyti, kad jis tavo vietoje man patarnautų, kol esu kalinamas dėl Evangelijos, tačiau be tavo sutikimo nenorėjau nieko daryti, kad tavo geras darbas būtų atliktas laisva valia, o ne tartum iš prievartos.“

Darbą galiu darytu tuomet, kai manęs paprašo ar liepia. Galiu daryti todėl, kad noriu, trokštu daryti.

3. Daryk gerus darbus nuolat.

1 Korintiečiams 15,58 „Todėl, mano mylimieji broliai, būkite tvirti, nepajudinami, visada gausūs Viešpaties darbais, žinodami, kad jūsų triūsas ne veltui Viešpatyje.“

Kartais sakoma apie žmogų: „Tada buvo jo aukso amžius“. Jis buvo darbingas ir daug padarė. Tai yra normalu. 58 eil. skaitome, kad tu visada gali daryti darbus dėl Viešpaties, dėl kitų. Nėra svarbu ar tau aštuoniolika metų, ar tau šešiasdešimt.

Jono 6,27-29 „Darbuokitės ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui! Jį duos jums Žmogaus Sūnus, nes Tėvas – Dievas Jį savo antspaudu yra pažymėjęs“. Jie paklausė: „Ką mums daryti, kad vykdytume Dievo darbus?“ Jėzus atsakė: „Tai yra Dievo darbas: tikėkite Tą, kurį Jis siuntė“.

Mūsų darbas – pirmiausia patikėti. Mes esame Dievo bendradarbiai. Mes dirbame, kad būtume pavalgę, kad išlaikytume šeimą. Mes turime gerai dirbti.

Viena misionierių pora parplaukia su garlaiviu iš misionierinės kelionės. Girdi krante dūdų orkestro muziką, daug žmonių krantinėje. Prikabinta vėliavų, plakatai: „Džiaugiamės Jumis!“, „Sveiki atvykę!“ Tie misionieriai taip pat džiaugiasi, nes keturiasdešimt metų skelbė Evangeliją kitame žemyne, o dabar toks gražus sutikimas. Išlipa vyras ir žmona iš garlaivio, o orkestras nustoja groti. Tuomet jie suprato, kad žmonės sutiko atvykusį politiką. Misionierius nusivylęs sako: „Keturiasdešimt metų sunkiai dirbome, niekas čia mūsų nelaukia“. Žmona paguodė: „Čia dar ne namai“.

Priminsiu apie ką šiandien kalbėjau:

Daryk gerus darbus.

Daryk gerus darbus gerai.

Daryk gerus darbus nuolat, nežiūrint ar tau už tai bus atlyginta ar padėkota.

Mes esame sukurti geriems darbams atlikti.

Būkite palaiminti.

 

016-06-26, Marijampolė

 

 

 

 
Marijampolės baptistų bažnyčia, Powered by Joomla! Theme made by SiteGround web hosting