Dvasinė klausa PDF Spausdinti El. paštas
Pamokslai - Pastoriai

Irmantas Beržinis: Dažnai žmonės koncentruojasi į fizinius dalykus, o tik po to žvelgia į dvasinius, jeigu supranta, kad yra ir dvasiniai dalykai. Fiziškai žmogus gali būti sveikas, bet dvasiškai – ne. Kaip dažnai tikrinatės klausą? Jei nekyla problemų, retai tikrinamės. Dvasinėje perspektyvoje klausą reikia dažnai tikrintis. Reikia budėti ir budėti. Viešpats rūpinasi mūsų dvasine klausa. „Kas turi ausis, teklauso“ pasakyta šešiolika kartų Naujajame Testamente. Viešpats nori, kad mes suprastume gilesnę prasmę nei paviršiuje atrodo. Dievas parodo, kad kartais žmonės nenori girdėti, nors gali turėti geriausią, jautriausią klausą. Mato 13,10-15 „Priėję mokiniai paklausė Jo: „Kodėl jiems kalbi palyginimais?“ Jėzus atsakė: „Jums duota pažinti dangaus karalystės paslaptis, o jiems neduota. Mat, kas turi, tam bus duota, ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Aš jiems kalbu palyginimais todėl, kad jie žiūrėdami nemato, klausydami negirdi ir nesupranta. Jiems pildosi Izaijo pranašystės žodžiai: ‘Girdėti girdėsite, bet nesuprasite, žiūrėti žiūrėsite, bet nematysite. Šitų žmonių širdys aptuko. Jie prastai girdėjo ausimis ir užmerkė akis, kad nepamatytų akimis, neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi ir neatsiverstų, ir Aš jų nepagydyčiau".


 

Dievas nori žmones pagydyti, bet jie to nenori. Gal jie tik sako, kad nori pagyti ir girdėti, ar matyti. Žmonės renkasi. Negirdėti yra patogu. Dievas ką nors sako ne šiaip sau. Jis nori, kad žmonės pasikeistų. Ar visada mes norime keistis? Ne. Priprantame prie esamos būklės ir daryti permainas yra sunku. Tas, kuris išgirsta, turi galimybę būti pagydytas.

Rašte randame įvykius, kurie mus ko nors moko.

Jeremijo 7,23 Bet jiems įsakiau štai ką: ‘Pakluskite mano balsui, ir Aš būsiu jūsų Dievas, o jūs būsite mano tauta. Vaikščiokite keliu, kurį jums nurodžiau, kad jums gerai sektųsi’.“

    Įdomi kita eilutė Jeremijo 7,21 Taip sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas: ‘Pridėkite savo deginamąsias aukas prie padėkos aukų ir valgykite jų mėsą.

Izraelitai turėjo klausyti Viešpaties ir daryti tai, ką Jis sako, bet jie nesiklausė. Jeremijo 7,24 „tačiau jie neklausė manęs ir nekreipė dėmesio, bet sekė savo piktos širdies norais; jie ėjo ne pirmyn, bet atgal.“

Pasirodo, kad dvasiniame kelyje galima eiti ne tik į priekį, bet ir atgal. Jėzus kalbėjo: „Kas nerenka su manimi, tas barsto.“ Jeigu mūsų dvasinė klausa atbunka, nustojame klausytis, tada ir einame atgal.

Jeremijo 7,25 „ Nuo tos dienos, kai jūsų tėvai išėjo iš Egipto krašto, iki šios dienos Aš nuolat siunčiau pas jus savo tarnus, pranašus, keldamas juos anksti rytą.“

Kada Dievas mato blogybes, Jis siunčia pagalbą: pranašus, kad jie perspėtų žmones.

Jeremijo 7,26 Tačiau jie neklausė manęs ir nekreipė dėmesio, bet buvo užsispyrę. Jie elgėsi blogiau už savo tėvus’.

Toliau skaitome, į kur pakrypo izraelitų klausa.

Jeremijo 7,31 „Jie pastatė Tofeto aukurą Ben Hinomo slėnyje savo sūnums ir dukterims deginti, ko Aš neįsakiau ir kas man niekada neatėjo į širdį.“

Kai žmonių ausys nukrypsta nuo Dievo, jos nukrypsta į pasaulį. Tada daromi tokie dalykai, kurių Dievas nenori ir net draudžia. Jie aukoja ne Dievui, bet pagonių dievams. Degina vaikus. Ben Hinomo slėnis yra netoli nuo Jeruzalės. Vaikus aukoti yra žiauru.

Kaip šiais laikais aukojami vaikai? Stilius tas pats. Aukojami dar negimę vaikai, gyvybė negerbiama. Tai yra labai aktualu. JAV nuo 1970 iki 2012 metų tokiu būdu buvo paaukota 51923070 vaikų. Kas neklauso Dievo, tas klauso pasaulio.

Sergėkime savo dvasinę klausą ir laikas nuo laiko ją tikrinkimės. Visi Dievo vaikai gali girdėti Dievo žodžius.

Jono 8,47 „Kas iš Dievo yra, tas Dievo žodžių klauso. Jūs neklausote todėl, kad nesate iš Dievo“.“

Dievo vaikas, nepriklausomai nuo fizinės klausos, gali turėti gerą, išlavėjusią dvasinę klausą. Tai priklauso nuo noro paklusti Dievui. Dievas matys mūsų širdies nuostatą. Galiu skaityti Raštą, o Dievas parodys, kurioje vietoje turiu kažką keisti. Nuolat reikalinga profilaktika.

Pasiūlykite, ką galime daryti, kokia turi būti dvasinės klausos profilaktika.

- Nevok, nežudyk, neturėk kitų dievų, rūpesčius atiduok Dievui, mylėk savo artimą, nemeluok, nesvetimauk, negeisk, švęsk sabatą, dėkok, rūpinkis savo šeima, gerbk tėvus, neminėk Dievo vardo be reikalo, nebumbėk, nestabmeldžiauk. Džiaukis, budėk, melskis, daryk gera, nenusisuk nuo norinčio pasiskolinti, aukok.

Nepamirškime, kad stabai gali būti darbas, turtas, automobilis, net Biblijos skaitymas, jeigu neturime artimo ryšio su Dievu. 

- Kas gali daryti gera, bet nedaro – nusideda. Nepyk, atleisk, nesididžiuok, gerbk pastorius, gerbk valdžią. Artinkis prie Dievo, tai ir Jis artinsis prie jūsų. Priešinkis velniui, kad jis nuo tavęs bėgtų. Padėk našlėms, našlaičiams.

Kada tie dalykai pasimiršta, Dievas primena. Reikia išsivalyti dvasinę klausą.

2016-05-08, Marijampolė

 
Marijampolės baptistų bažnyčia, Powered by Joomla! Theme made by SiteGround web hosting