Pradėk nuo maldos PDF Spausdinti El. paštas
Pamokslai - Pastoriai
Pirmadienis, 09 Kovas 2015 20:06

Marijampolės baptistų bažnyčios pastorius Irmantas Beržinis: Kai skaitome Raštą, matome, kaip turėtume elgtis, ko siekti. Bet aš savo gyvenime pastebiu, kad nesiekiu to, kas Dievui patinka.

Ar jūs visada mąstote ir elgiatės taip, kaip parašyta Rašte? Mato 7,21 „Ne kiekvienas, kuris man sako: ‘Viešpatie, Viešpatie!’, įeis į dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo valią mano Tėvo, kuris yra danguje.“

Mes mėgstame kitiems pasakoti apie save štai kaip: „Gėriau, bet kai atsiverčiau, dabar nebegeriu. Rūkiau, bet dabar neberūkiau.“ Yra valingų žmonių, kurie nusprendžia negerti ar nerūkyti ir pasiekia rezultatų.

Išvada tokia: yra valingų žmonių ir neturinčių valios. Valingi žmonės gali pasiekti tokių pačių dalykų, kuriuos Dievas krikščionyse padaro.

O ką daryti, jei aš nesu valingas? Vieną dieną darau, ko nori Dievas, o kitą dieną nebedarau. Pradėti nuo maldos. Ateiname prie Dievo ir išsakome savo nepajėgumą. Kažkas yra pasakęs: „Didžiausi dalykai prasideda nuo maldos.“

Aš nežinau, ar jūs esate maldos žmonės. Žinau, kad Jėzus buvo maldos žmogus. Jis daug bendraudavo su savo Tėvu. Vos tik atsirasdavo proga, Jis pasitraukdavo į nuošalią vietą ir meldėsi. Net naktį melsdavosi. Meldėsi ankstyvą rytą. Jis sakė mokiniams, kad jie melstųsi. Svarbu ne žodžių gausybė, bet artimas bendravimas su Dievu.

Kai gyvenime gerai klostosi, mažiau meldžiamės. Kai negalime patys išspręsti problemų, ateiname su nuoširdžia malda pas Dievą: „Dieve, padėk.“ Jėzus taip nesielgė. Jis meldėsi nuolat.

Morkaus 1,35-37 „Anksti rytą, gerokai prieš aušrą, Jėzus atsikėlęs nuėjo į nuošalią vietą ir ten meldėsi. Simonas ir buvę su juo nusekė iš paskos ir, suradę Jį, pasakė: „Visi Tavęs ieško”.

Tėvas Jį nukreipdavo. Jie artimai bendravo. Jėzus labai vertino tą laiką.

Kodėl Jėzus meldėsi anksti? Nes visą dieną turėjo labai daug darbų.

Luko 3,21-22 „Kai, visai tautai krikštijantis, ir Jėzus pakrikštytas meldėsi, atsivėrė dangus, ir Šventoji Dvasia kūnišku pavidalu nusileido ant Jo tarsi balandis, o balsas iš dangaus prabilo: „Tu mano mylimasis Sūnus, Tavimi Aš gėriuosi”.

Svarbių įvykių metu meldėsi. Po krikšto bendravo su Tėvu.

Luko 9,18 „Kartą, kai Jis nuošaliai meldėsi ir su Juo buvo mokiniai, Jis paklausė juos: „Kuo mane žmonės laiko?”

O kas buvo iki tos akimirkos?

Luko 9,6-9 „Išėję jie traukė per aplinkinius kaimus, visur skelbdami Evangeliją bei gydydami. Tetrarchas Erodas išgirdo apie visus tuos įvykius ir suglumo, nes vieni sakė, kad Jonas prisikėlęs iš numirusių, kiti – kad pasirodęs Elijas, dar kiti-kad prisikėlęs vienas iš senųjų pranašų. Erodas sakė: „Jonui aš nukirsdinau galvą; o kas yra šitas, apie kurį girdžiu pasakojant tokius dalykus?!” Ir jis labai norėjo Jėzų pamatyti.“

Jėzus meldėsi. Pas Jį atėjo mokiniai ir Jėzus pasitiko juos klausimu, kuris buvo tuo metu aktualus: „Kuo mane žmonės laiko?“ Jėzus dalyvauja Tėvo darbuose ir sužino, ko reikia paklausti.

Kai meldžiamės, Dievas gali pasukti mūsų širdį taip, kaip Jis nori. Mes galime net nežinoti visų aplinkybių.

Jėzus nevertė savo mokinių melstis. Mokiniai matė savo mokytoją meldžiantis ir mąstė: „Jeigu Jam tai yra svarbu, tuomet tai svarbu ir man.“ Vėliau jie patys paprašė, kad Jis juos pamokytų.

Luko 11,1 „Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Jam baigus melstis, vienas iš Jo mokinių paprašė: „Viešpatie, išmokyk mus melstis, kaip ir Jonas išmokė savo mokinius”.

Jėzus pamokė. Luko 11,2-4 „Jėzus tarė jiems: „Kai meldžiatės, sakykite: ‘Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas Tavo vardas. Teateinie Tavo karalystė. Tebūnie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums kasdien ir atleisk mums mūsų kaltes, nes ir mes atleidžiame kiekvienam, kuris mums kaltas. Ir nevesk mūsų į pagundymą, bet gelbėk mus nuo pikto’ ”.

2 eil. skaitome: „Teesie šventas“. Žodelis „teesie“ labai įdomus. Jis reiškia „buvo šventas, „yra šventas“ ir „bus šventas“.

Trumpa malda, kuri išreiškia keletą sričių. Jėzus mokė nuolat melstis. Mokiniai norėjo išmokti melstis.

Jei reikia pagijimo: Jokūbo 5,16 „Išpažinkite vieni kitiems savo nusižengimus ir melskitės vieni už kitus, kad būtumėte išgydyti. Daug pajėgia veiksminga, karšta teisiojo malda.“

Jei reikia išminties: Jokūbo 1,5 „Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, teprašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta.“

Jeigu reikia galios gyventi dvasinį gyvenimą – melskitės. Apaštalai meldėsi ir Dievas davė jėgos. Jeigu patys negalime išspręsti problemos – melskitės. Pavyzdys Rašte: demonų išvarymas, kur buvo reikalinga malda ir pasninkas.

Sričių yra labai daug, kur reikalinga malda. Mes meldžiamės už save, už savo šeimą, už bažnyčios narius. Bažnyčios nariai mums geresni už gimines. Su kuo iš giminių jūs susitinkate vieną kartą savaitėje? Jei taip dažnai su kuo nors iš giminių bendraujate, tai reiškia, kad esate labai artimi.

Mes, kaip bažnyčios nariai, visi turime vieną šaknį – Kristų.

Mato 5,44-48 „O Aš jums sakau: mylėkite savo priešus, laiminkite jus keikiančius, darykite gera tiems, kurie nekenčia jūsų, ir melskitės už savo skriaudėjus ir persekiotojus, kad būtumėte vaikai savo Tėvo, kuris danguje; Jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tuos, kurie jus myli, kokį gi atlygį turite? Argi taip nesielgia ir muitininkai? Ir jeigu sveikinate tik savo brolius, kuo gi viršijate kitus? Argi to nedaro ir muitininkai? Taigi būkite tobuli, kaip ir jūsų Tėvas, kuris danguje, yra tobulas”. Atskleidžia už ką reikia melstis. Čia parašyta apie tuos, kurie nepažįsta Kristaus. Luko 6,28 „Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir melskitės už savo skriaudėjus.“

Ta pati mintis Luko 23,33-34 „Atėję į vietą, kuri vadinasi „Kaukolė”, jie nukryžiavo Jį ir du piktadarius – vieną iš dešinės, antrą iš kairės. Jėzus tarė: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro”. O jie, mesdami burtą, pasidalijo Jo drabužius.“

Kristus pats tai praktikavo. Tėvas visada jo išklauso, nes visada meldėsi pagal Tėvo valią.

Ir mes turime melstis už savo persekiotojus.

Jozuei Dievas pasakė: „Būk stiprus ir drąsus, nes Aš esu su tavimi.“

Dievas duoda drąsą ir stiprybę. Pati pradžia yra malda. Per nevalingus žmones Dievas gali daug padaryti. Ir jis garbę teikia Dievui, dėkoja už tuos darbus Dievui.

2014-11-02, Marijampolė

 
Marijampolės baptistų bažnyčia, Powered by Joomla! Theme made by SiteGround web hosting