Ar tiki Jėzumi?

Greitai artėja šventinis laikotarpis, kai daugelis švęsime Kalėdas, prisiminsime, kad Jėzus gimė tvartelyje, buvo paguldytas ėdžiose ir šį kūdikėlį aplankė piemenėliai, o paskui išminčiai iš Rytų. Bet ar Jėzus tik toks silpnutis kūdikėlis, ar kažkas daugiau? Kas tau yra Jėzus?

Štai ką pats Jėzus sakė apie save, gyvendamas žemėje ir tarnaudamas žmonėms:

„Aš atėjau į pasaulį kaip šviesa, kad visi, kurie mane tiki, neliktų tamsoje.“ Evangelija pagal Joną 12 skyrius 46 eilutė.

 

„Aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą, - kad apsčiai jo turėtų.“ Jono 10,10

„Aš atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių atgailai”. Luko 5,32

Kodėl taip svarbu tikėti Jėzumi?

Nes tai labai aktualu dėl tavo sielos, kur ji praleis visą amžinybę! Yra tik dvi vietos – pragaras ir Dangus. Jeigu tau duotų pasirinkti, ką pasirinktum? Manau, kad pastarąjį, t.y. Dangų. Bet kaip į jį patekti?

Atsakymas yra Šventajame Rašte – Biblijoje. Jėzus sako: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir mirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, nemirs per amžius. Ar tai tiki?” Jono 11,25.

„Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.“ Jono 3,16.

„Kas tiki Sūnų, turi amžinąjį gyvenimą, o kas netiki Sūnumi-gyvenimo nematys: ant jo pasilieka Dievo rūstybė.“ Jono 3,36.

Bet ar nuodėmingas žmogus pateks į Dangų? – Ne. Dievas sako: „Nuodėmės alga yra mirtis.“ Rom 6,23. Bet toje pačioje eilutėje dar sakoma: „o Dievo dovana – amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.“

Jėzus žemėje skelbė: „Atgailaukite, nes prisiartino dangaus karalystė!” Morkaus 4,17

Jeigu nori būti išgelbėtas ir patekti į Dangų, pirmiausia pripažink Jėzui savo nuodėmes, gręžkis nuo jų ir nuoširdžiai gailėkis, ką esi netinkamai padaręs.

Antra, patikėk Jėzumi, kuris pasiaukojo dėl tavęs: Jis ant kryžiaus atkentėjo už visas tavo nuodėmes, praliejo savo šventą kraują ir numirė už tave. Jėzus nepasiliko kape, Jis trečiąją dieną prisikėlė ir gyvas per amžius. Jis girdi tave, kai tu į Jį kreipiesi.

Pakviesk Jėzų į savo širdį, kad Jis keistų tave ir vadovautų tavo gyvenimui. Gali į Jėzų kreiptis tokia ar panašia malda: „Brangus Jėzau, suprantu, kad esu nuodėmingas ir prašau atleisk visas mano nuodėmes. Tikiu, kad Tu numirei ir už mane ant kryžiaus ir trečiąją dieną prisikėlei. Ateik į mano širdį, valyk ir keisk ją. Būk mano Gelbėtojas ir Viešpats. Amen.“

Jei nuoširdžiai kreipeisi į Jėzų Kristų, Jis tikrai tave išgirdo. Biblijoje sakoma: „Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki Jo vardą.“ Jono 1,12

Dievas visus, kurie patikėjo Jėzumi, vadina Dievo vaikais, o Dievo vaikai bus kartu su Dievu visą amžinybę. „O liudijimas toks: Dievas mums suteikė amžinąjį gyvenimą, ir tas gyvenimas yra Jo Sūnuje. Kas turi Sūnų, turi gyvenimą. Kas neturi Dievo Sūnaus, tas neturi gyvenimo. Tai parašiau jums, tikintiems Dievo Sūnaus vardą, kad žinotumėte turį amžinąjį gyvenimą ir kad tikėtumėte Dievo Sūnaus vardą.“ 1Jono 5,11-12

Jeigu patikėjai Jėzumi ir pakvietei Jį į savo gyvenimą, Jėzus nori, kad toliau pažintum Jį ir augtum. Pradėk skaityti Naująjį Testamentą, kur galėsi tikrai įsitikinti, ką Jėzus padarė dėl tavęs. Sužinosi, ką toliau daryti ir kaip elgtis, kas yra gera, o kas ne Dievo akyse. Pradėk bendrauti su Dievu. Jis tave girdi, nes Dievas pasakė, kad į Jį kreiptumėmės Jėzaus vardu. Jėzus yra mūsų Tarpininkas ir Užtarėjas. Taikyk tas tiesas, kurias perskaitysi Dievo Žodyje, ir pamatysi, kaip tavo gyvenimas ims keistis. Surask kitus žmones, kurie nuoširdžiai tiki Jėzumi, kad padėtumėte vieni kitiems. Sekti Jėzų nėra lengva, bet galiausiai atneš nuostabius vaisius.

Rūta Čepaitienė

 
Marijampolės baptistų bažnyčia, Powered by Joomla! Theme made by SiteGround web hosting