Padėkos šventė

Padėkos Dievui:

Už sveikatą, gerą ir gausų derlių, išmintį darbams atlikti. Už kasdienį rūpestį manimi.

Už tai, kad saugoja ir niekada nenustoja rūpintis.

Dėkoju Dievui už išgelbėjimą, už tai, kad suteikė galimybę gyventi kitaip, matyti ir mylėti kitaip.

Dėkoju Dievui už šeimą, už tėvus, už brolius ir seseris... Dėkoju už viską, ką duoda, ir už tai, ko nenoriu...

Už tai, kad suteikia tiek, kiek mums reikia.

Už šeimą, bažnyčią ir šiandien dieną.

Už rūpestį manimi, už tai, kad saugai mane, atsakai į mano maldas. Už visa tai esu dėkinga Tau.

Dėkoju Dievui už išgelbėjimą, už išbandymus, ramybę, viltį. Už jėgas ištverti sunkumus.

Dėkoju Dievui už tai, kad priėmė mane į savo šeimą, už suteiktą viltį gyventi, už ramybę.

Už tavo Meilę!!!

Ačiū, Dieve, už laisvę, už tai, kad nėra karo pas mus ir nesame persekiojami.

Už pergales.

Už Tavo meilę, už nuodėmių atleidimą.

Už Šventąją Dvasią.

Už tai, kad turime šeimas, namus, maisto ir kuo apsirengti. Už darbus.

Už šeimą ir nuostabius vaikus. Namus ir sveikatą.

Už apsaugą, už palaiminimus, kurių nenusipelnome, bet iš Tavo malonės gaunam apsčiai, už tai, kad Tu niekad nepalieki bėdoje, už tai, kad Tu NUOSTABUS.

Už žmones, kurie sugalvojo keisti laiką (persukti laikrodžio rodykles ☺), kad vaikštau, matau, girdžiu, turiu draugų.

Dėkoju, kad esi kantrus su manimi.

Dėkoju Tau, mano Viešpatie, kad esi man gailestingas, kad myli mane, kad išklausai mano maldas, kad keiti mano ir mano artimųjų širdis ir gyvenimus.

Dėkoju Dievui už ištvermę, kurią Jis duoda, kad įveikčiau sunkumus. Už kantrybę.

Dėkoju, Mylintis Tėve, už kantrų mokymą,

Už nuostabų derlių!

Už suteiktą viltį ir tikėjimą!

Už kiekvieną brolį ir seserį Kristuje!

Už dvasines dovanas ir tarnystes.

Ačiū Dieve, kad mane netobulą, menką panaudoji savo dideliuose darbuose.

Nuoširdžiai dėkoju, Dieve, už pastorius.

Ačiū Dieve, kad rūpiniesi savo bažnyčia, esančia Marijampolėje.

 

 

 
Marijampolės baptistų bažnyčia, Powered by Joomla! Theme made by SiteGround web hosting