Vienintelė viltis tik Kristus PDF Spausdinti El. paštas
Pamokslai - Svečių pamokslai
Pirmadienis, 22 Liepa 2013 16:10

Flatwods baptistų bažnyčios pastorius Joe Morell:

Mato 15,21-28.  Čia aprašytas įvykis yra šiek tiek kitoks, nei kiti. Norėčiau šį skyrių pavadinti štai kaip: „Gyva viltis nusivylusiai motinai.“

Mato 12, 21-23: „Iš ten išėjęs, Jėzus pasitraukė į Tyro ir Sidono sritį.  Ir štai iš ano krašto atėjo moteris kanaanietė ir šaukė Jam: „Pasigailėk manęs, Viešpatie, Dovydo Sūnau! Mano dukterį baisiai kankina demonas!“ Bet Jėzus neatsakė nė žodžio. Tada priėjo mokiniai ir ėmė Jį maldauti: „Paleisk ją, nes ji šaukia mums iš paskos!“

Yra vienas principas, kurį reikėtų prisiminti – nėra jokios vilties be Jėzaus Kristaus. Vienintelė viltis yra tik Kristuje. Nesvarbu, kokios gyvenimo aplinkybės bebūtų – vienintelė gyva viltis yra Jėzus.

Skaitėme apie moterį, kuri turi problemų dėl dukters. Manau, kad nėra tėvams didesnio skausmo, kaip turėti vaiką, kuris gyvena sunkų periodą. Bemiegės naktys, susirūpinusi širdis, savęs kaltinimas, kad kažką galėjau geriau padaryti. Būti tėvais yra didelė atsakomybė. Mes, būdami tėvais, tai jaučiame. Mano dukroms dabar yra trisdešimt šeši ir trisdešimt keturi metai, bet aš vis dar dėl jų pergyvenu. Tas jausmas nepraeina net ir tada, kai jos suaugo, paliko namus ir gyvena su savo šeimomis.

Ir čia matome moterį, kuri visiškoje neviltyje eina pas Jėzų. Ji turi dukrą, kurią labai kankina demonas. Ji gyvena amoralų gyvenimą. Tai yra pirmasis kartas, kada Jėzus išvyko iš Izraelio. Kitoje Evangelijoje kalbama apie susitikimą su kita moterimi. Jėzus išėjo iš Galilėjos, ėjo Golano aukštumomis, ėjo šiauriau Filipų Cezarėjos, už Hermono kalno ir nuėjo į teritoriją, kurią šiandien vadina Libanu. Jis ten skelbė Evangeliją. Tai parodo, kad Kristus yra Dievas ir žydams, ir pagonims. Jis mirė dėl visų ir Jo vardu visi gali būti išgelbėti. Nėra svarbu, iš kur jūs esate kilę, kokia jūsų tautybė. Jėzus mirė už visus. Jėzus labai gerai supranta kiekvieno tėčio ir mamos išgyvenimus. Jis gerai suprato ir šios moters problemą: tik teisybė ir malonė gali išvaduoti. Visada prisiminkite, kad teisybė ir malonė yra susiję. Jūs negalite turėti malonės be tiesos. Tų dalykų neįmanoma atskirti. Kartais išgirsti tiesą yra labai skausminga, bet tai yra vienintelis kelias patirti Dievo malonę.

Pagalvokite apie motinos skausmą, kai skaitote Mato 15,22 eilutę. Jos duktė turi nešvarią sielą ir ją kankina demonas. Morkaus Evangelijoje taip pat aprašytas šis įvykis. Ten ji vadinama jaunąja dukterimi. Tai yra jautrus išsireiškimas: „Dukrytė“.

Aš pats turiu tris anūkus. Jie labai mieli. Aš dažnai apie juos galvoju, kokie jie bus po penkiolikos metų, nes mes gyvename tamsiame, nuodėmingame pasaulyje. Aš kasdien meldžiuosi už savo anūkus.

Moteris ateina pas Jėzų, nes jos mažąją mergaitę užvaldė demonas. Ji myli savo dukrą. Motina augina mergaitę ir mato, kad kažkas keisto vyksta su ja. Šėtonas atakuoja. Mergaitė įsitraukia į amoralų pasaulį. Evangelijoje pagal Morkų sakoma, kad mergaitė turi nešvarią sielą. Tai yra susiję su morale. Amoralumas užvaldė jos gyvenimą. Šiandieną mes kasdien matome, kaip puolama moralė. Pavyzdys: Amerikoje yra tabletės abortui, vadinasi „Diena po“. Teismai priėmė įstatymą, kad tų vaistų jau gali nusipirkti 15 metų mergaitės. Jos neturi gauti tėvų leidimo, kad nusipirktų tų vaistų. JAV prezidentas mano, kad tai yra geras dalykas. Tai yra tamsu, nešvaru. Mokykloje vyksta amorali propoganda. Jie sako, kad dviejų homoseksualų santuoka yra normalu. Ir netgi kritikuoja krikščioniškas šeimas. Mes tikrai gyvename paskutinėmis dienomis ir šėtonas įnirtingai puola. Tamsybės uždengia mus, kaip rūkas. Krikščioniškas tikėjimas, krikščioniška šeima, krikščioniška moralė nuolat puolama.

Prieš savaitę man išvykstant, vienas NBA krepšininkas visam pasauliui pranešė, kad yra gėjus. JAV prezidentas Barakas Obama paskambino jam ir pasakė: „Tu esi šaunuolis, kad išdrįsai prisipažinti“. Ir visi sako, kad tai yra geras dalykas.  Puolama viskas, kas yra gera, šventa, krikščioniškos šeimos.

22 - oje eilutėje motina šaukiasi Jėzaus. Ji yra girdėjusi apie Jėzų ir ateina pas Jį. Atkreipkite dėmesį į keistą Jėzaus atsakymą. Jis nieko neatsakė į jos žodžius. Net apaštalai liepė jai pasitraukti.

Mato 15, 23: „Bet Jėzus neatsakė nė žodžio. Tada priėjo mokiniai ir ėmė Jį maldauti: „Paleisk ją, nes ji šaukia mums iš paskos!“

Kas čia atsitiko? Kokios problemos? Kodėl Jėzus atsisako padėti? Kodėl Jis tylėjo? Atkreipkite dėmesį, kad ji vadina Jėzų Dovydo Sūnumi. Ji girdėjo apie žydų Mesiją. Ji nori ateiti pas Jėzų pasiremdama religija. Jūs negalite ateiti pas Jėzų, remdamiesi religija. Moteris galvojo: „Jeigu aš ateisiu pas Jėzų žydų religijos pagrindu, tai Jis bus sužavėtas.“

Religija niekada neatves jūsų pas Dievą. Religija nėra atsakymas. Atsakymas yra Jėzus. Kartais žmonės sako: „Mano šeima dabar išgyvena sunkų laikotarpį. Aš pradėjau lankytis bažnyčioje. Gal Dievas man padės.“ Religija niekada niekam nepadėjo. Kai žmonės sako: „Turiu problemų. Pasikrikštysiu. Prisidėsiu prie bažnyčios“. Jie nesuvokia, kad bažnyčia nieko nepakeičia. Kartais žmogus sako: „Aš turiu finansinių problemų. Būsiu religingas. Dievas mane palaimins.“ Religija niekad neišspręs jūsų problemų. Tai gali padaryti tik Jėzus. Papasakosiu pasakojimą. Prieš kelis metus į bažnyčią atėjo moteris ir prašė finansinės pagalbos. Ji sakė, kad su vyru Benu turi  didelių finansinių problemų. Norėjo, kad bažnyčia jai padėtų. Ir bažnyčia padėjo. Ji sakė: „Aš noriu pasikrikštyti ir pakrikštyti savo dukrą.“ Paklausiau, ar ji yra išgelbėta? Ji atsakė: „Esu išgelbėta“, bet tas atsakymas buvo labai neaiškus. Susimąsčiau, ar ji tikrai supranta Evangeliją. Ji buvo pakrikštyta. Po trijų savaičių ji nustojo lankytis bažnyčioje. Po kurio laiko moteris vėl atėjo į bažnyčios ofisą ir pasakė: „Nesuprantu, kas įvyko mano gyvenime, nes jis dar blogesnis, nei buvo prieš tai. Aš stengiuosi būti religinga, noriu būti gera moterimi, bet niekas nepasikeitė.“ Ji manė, kad religija išspręs problemas.

Mato 15, 25: „Tada ji priėjusi Jį pagarbino ir tarė: „Viešpatie, padėk man!“

Kanaanietė galutinai sugniuždyta ir ji pagarbino Jėzų. „Pagarbino“ - šis žodis graikų kalba reiškia „Pulti ant žemės kaip šuniui“. Tai rodo moters nusižeminimą, paklusnumą. Ji dabar palieka religiją ir ateina pas Jėzų, kaip garbintoja, lyg sakytų: „Viešpatie, aš ateinu pas Tave pagal Tavo sąlygas, o ne pagal savo. Aš neturiu, ką Tau duoti. Aš ieškau tik Tavo malonės.“

Ką Jėzus jai atsakė? Mato 15,26: „Jis atsakė: „Nedera imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams“.

Kai žydai kalba apie šunį, jie kalba apie didelius, purvinus, piktus šunis, kurie gyvena laukuose. Taip žydai vadina pagonis. Čia Jėzus pavartoja kitą žodį. Jis kalba apie mielus, mažus šuniukus. Jis nieko nekritikuoja. Pavyzdys: ar buvote namuose, kur yra mažų šuniukų? Jie gražūs, mieli. Jie visada žaidžia. Kai šeima pietauja, šuniukas atbėga po stalu, o vaikai maitina šunelį. Vaikai žaidžia su šuneliu. Kai moteris paliko religiją, kai nusižemino, pagarbino Viešpatį ir paprašė Jo pagalbos, situacija pasikeitė. Moteris atsakė Jėzui: Mato 15,27: „O ji atsiliepė: „Taip, Viešpatie, bet ir šunyčiai ėda trupinius, nukritusius nuo jų šeimininko stalo“.

Ji sakė: „Viešpatie, aš ateinu pas Tave, kaip tas mažas šunytis. Man Tavęs reikia. Aš noriu Tavęs, kaip gyvenimo duonos, noriu, kad mano dukrelė sugrįžtų. Noriu išgelbėti savo šeimą.“ Moteris dabar yra paklusni, pasidavusi.

Jėzus padeda išsaugoti šeimas, o šėtonas jas puola, kad sunaikintų.

Mato 15,28: „Tada Jėzus jai tarė: „O moterie, didis tavo tikėjimas! Tebūnie tau, kaip tu nori“. Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko.“

Kas atsitinka? Moteris ateina pas Jėzų sugniuždyta, bet tikinti Jėzumi. Galų gale mes matome išgelbėtas dukrą ir motiną. Štai ką padarė Jėzus. Po susitikimo tai buvo visai kita moteris. Jai širdyje palengvėjo. Ji neturi širdyje didžiulio skausmo. Dabar ji - Jėzaus Kristaus garbintoja. Ir kaip sakoma 28 eilutėje „Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko.“

Šėtonas drąskė šią šeimą ir įtraukė ją į nuodėmę. Ir tada, kai moteris padėjo į šalį savo religingumą, kai atėjo pas Jėzų nusižeminusi, šeima buvo išgelbėta ir išsaugota. Nuodėmė pakeista malone. Gyvenimas iš tamsybės ištrauktas į šviesą. Vietoje mirties – gyvenimas. Iš tamsos karalystės, į šviesos karalystę. Čia yra gera naujiena. Nėra nieko geriau, kaip matyti, kaip Kristus išgelbsti namus, vis šeimą. Štai ką Jėzus nori daryti – gelbėti žmones: tėčius, mamas, vaikus. Visoms nusivylusioms šeimoms yra gyva viltis. Nepriklausomai nuo aplinkybių, Jėzus atėjo gelbėti to, kas yra pražuvę. Nėra kito išgelbėjimo, o vien tik Kristus. Jis yra labai geras ir maloningas. Mes turime mylintį Dievą. Kai aš galvoju apie savo nuodėmes, galvoju, kaip Viešpats gali mane mylėti, mane išgelbėti, koks Jis malonus, atlaidus, kuris duoda naujus gyvenimus. Jis duoda viltį vietoj nevilties. Koks maloningas yra Dievas. Garbinkime Jo šventą vardą.

2013-05-19, 17val., Marijampolė

 
Marijampolės baptistų bažnyčia, Powered by Joomla! Theme made by SiteGround web hosting