Flatwoods baptistų bažnyčios pastorius Joe Morell iš Arkanzaso valstijos
Skaitiniai - Bažnyčios svečiai
Trečiadienis, 05 Birželis 2013 04:57
Prieš aštuoniolika metų gegužės mėnesį  pirmą kartą atvykau į Lietuvą. Jūsų bažnyčios pastorius Irmantas buvo pakrikštytas tos pirmos kelionės metu.Turime nuotraukas ir video medžiagą. Sunku patikėti, kad jau prabėgo aštuoniolika metų. Sunku patikėti, kad  prėjo šešiolika metų, nuo tos dienos, kai mes čia apsigyvenome. Po to penkis metus buvome išvykę. Pirmąją vasarą kažkurį iš jūsų krikštijome, buvo labai šaltas vanduo. Kojos buvo mėlynos, bet buvo nuostabi diena. Turiu malonių prisiminimų. Dėkoju Dievui už abu pastorius: Praną ir Irmantą, už jų tikėjimą Viešpačiu ir jų meilę Dievui ir tarnystei. Labai pasiilgstu Lietuvos. Apie ją galvoju kiekvieną dieną. Buvo labai sunku sugrįžti į Ameriką ir vėl prisitaikyti. Buvo sunku, atvažiavus į Lietuvą,  čia prisitaikyti. Taip pat sunku prisitaikyti Amerikoje, nes Dievas mane pakeitė. Kai atvažiavau į Lietuvą, 100 % buvau amerikietis. Kai išvažiavau iš Lietuvos - 80 % buvau amerikietis ir 20 %  lietuvis. Dabar amerikiečiai mane dėl to erzina.

Paskutinius 3,5 metų esu bažnyčios pastorius. Tai nebuvo mano planai. Tokie buvo Viešpaties planai. Kai grįžau į JAV, aš buvau įsitraukęs į misionierių paruošimo veiklą. Ir toliau darau tą patį, bet aš grįžau ne su tikslu, kad būsiu pastorius. Kai aš grįžau, po 8 mėnesių nuo infarkto mirė brolis Harperis. Jis su savo žmona buvo atvykęs į Marijampolę. Lorenda siunčia jums linkėjimų. Jai sunkiai sekasi, bet ji gyvena toliau. Kaip jau sakiau, mes ruošiame misionierius. Turime trijų savaičių kursus metų bėgyje. Tie kursai tęsiasi du metus. Turime šešias sesijas. Tai yra praktinis mokymas. Žmonės, kurie dėsto, turi praktinių žinių, patirties. Mūsų bažnyčia remia daug misionierių ir esame išsiuntę du misionierius. Vienas tarnauja Japonijoje - Ernestas Losonas. Jis su savo žmona jau 45 metus darbuojasi Japonijoje. Kai išvyko, jam buvo 29 metai. Dabar jam 74 metai ir Ernestas Losonas vis dar tarnauja Japonijoje. Jis dabar tapęs daugiau japonu, nei amerikiečiu. Dievas jį laimina. Jis įkūrė stiprų Biblijos institutą, kuriame mokosi misionieriai iš Japonijos. Yra įkurta bažnyčia. Evangelija skelbiama Japonijoje. Misijų darbas vyksta Korėjoje ir Filipinuose. Japonijos bažnyčios siunčia misionierius į šias šalis, išlaiko juos.

Taip pat prieš dvi savaites bažnyčioje vyko susirinkimas dėl Džono Pinkevičiaus išsiuntimo į Baltarusiją, kad jis būtų misionieriumi šioje šalyje. Džoną buvau susitikęs Helsinkyje prieš 5 metus. Jis kartu su Pavelu Voronenko dirbo jaunimo stovykloje. Pavelas jam papasakojo, kokį jie turi institutą. Atvažiavęs į JAV, jis paskambino man. Amerikoje su šeima jis gyvena jau 25 metus. Atvyko po to, kai subyrėjo Tarybų Sąjunga. Kai atvažiavo į Ameriką, jis buvo paauglys. Dabar jam 37 metai. Jis lankė Biblijos institutą. Jis taip pat lankė dviejų metų misionierių paruošimo kursus. Visa bažnyčia balsavo, kad jį pasiųsti į Baltarusiją. Jis yra dalinai žydas, nes jo seneliai buvo žydai. Širdyje Džonas turi troškimą vykti į Izraelį ir tarnauti misionieriumi ten. Jis ten jau praleido 10 mėnesių ir skelbė Evangeliją Jeruzalėje tiek žydams, tiek arabams. Kai šeima išvyko iš Tarybų Sąjungos, jie galėjo pasirinkti, kur važiuos: ar į Izraelį, ar į JAV. Jie pasirinko Ameriką. Džonas norėjo gauti Izraelio pilietybę, bet Izraelio valdžia jos kol kas nesuteikė. Dievas valdo situaciją.

Pradžioje Džonas norėjo vykti į Baltarusiją ir ten pamokslauti, evangelizuoti žydus, gyvenančius šioje šalyje. Jis šiuo metu skelbia Evangeliją Lydos mieste. Prašau prisiminkite jį savo maldose. Jis jau kelis mėnesius Lydoje gyvena. Gal Dievas širdyje ragina jus paremti finansiškai šį misionierių. Mes meldžiame, kad Dievas pakeltų ten save išsilaikančią banyčią. Mes labai norėjome šią savaitę pas jį nuvykti, bet tos durys neatsidarė. Dievas žino kodėl.

Perduodu linkėjimus nuo žmonos Džesi ir dukrų. Šiais metais bus 40 metų, kai mes su Džese susituokę. Kai aš atvykau į Lietuvą, man buvo tik 43 metai. Kelly ir jos vyras gyvena Litle Rock. Tai yra Arkanzaso valstijos sostinė. Jie turi du vaikus. Trejų metukų sūnų ir metukų dukrytę. Emi ir jos vyras gyvena Pietų Karolinoje. Turi penkių mėnesių berniuką. Jie gyvena toli nuo mūsų. Labai jų pasiilgstame. Iki jų 1600 km. Abiejų dukrų šeimos aktyviai tarnauja bažnyčioje. Bet man labai smagu būti Lietuvoje. Jaunesnė dukra Emi dažnai atskrisdavo į Lietuvą. Jai čia labai patiko. Aš kalbėjau su ja telefonu, prieš įsėdant į lėktuvą ir ji sakė, kad labai norėtų atvykti į Lietuvą kitais metais su visa šeima, kai sūnelis paaugs. Kai mes gyvenome Lietuvoje, ji atvykdavo beveik kiekvienais metais ir praleisdavo  čia visą vasarą. Ji moka lietuvių kalba daug žodžių, nes nuolat bendraudavo su jaunimu.

Toliau melskitės už mus, o aš melsiuosi už jus, už jūsų bažnyčią. Melskitės už mūsų išsiųstus misionierius, už misionierių mokymą, kad Dievas pašauktų ir užaugintų daugiau misionierių. Aš meldžiuosi, kad Dievas siųstų daugiau misionierių iš Lietuvos, iš Europos. Mums Amerikoje reikia misionierių. Vien šiaurės Floridoje yra apie 30.000 rusų arba slavų. Mes ten ruošiame misionierius, mokome Biblijos tiesų. Mums reikia rusakalbių, kurie evangelizuotų rusus ar ukrainiečius Amerikoje, nes jų gyvena labai daug: Niujorke, Floridoje, Kalifornijoje, Denveryje, Vašingtone, Tenesio valstijoje. Jų yra milijonai. Melskitės, kad Viešpats pakeltų rusakalbių dirbti Amerikoje.

Pranas Bielevičius: papasakokite apie „Flatwoods“ bažnyčią, tarnavimus.

Dievas tikrai laimina bažnyčią: prieš tris su puse metų, kai tapau pastoriumi, mes turėjome dar vieną pastorių, kuris dirbo su jaunimu. Tarnystė su jaunimu tikrai auga. Pas mus apie 70 paauglių. Daug žmonių ateina į bažnyčią ir tampa išgelbėti. Per tris su puse metų prisijungė 200 žmonių. Sekmadieniais renkasi apie 500 žmonių. Skaičiai nėra svarbu. Svarbu, kiek mokinių paruošiama. Mes norime susikoncentruoti ruošti mokytojus. Turime dar vieną pastorių, kuris atlieka organizacinį darbą. Tai Edo žentas Vilis Tomsonas. Jam 42 metai. Aš daugiau koncentruojuosi įmisionierių, o jis - į mokytojų ruošimą. Dar turime vieną pastorių, kuris dirba su vyresnio amžiaus žmonėmis. Miestelyje, kuriame mes gyvename 50 % žmonių yra virš 50 metų. Mūsų bažnyčia atitinka tą pusiausvyrą. Turime daug vaikų, daug paaglių, daug jaunų šeimų ir labai daug vyresnio amžiaus žmonių. Mūsų miestelis yra kurortas, kaip Druskininkai. Daug žmonių, sulaukę pensijos, atvyksta ten gyventi. Pastorius, kuris dirba su vyresnio amžiaus žmonėmis, organizuoja tarnystę ligoninėse, lankome kalėjimus. Mūsų miestelyje yra kalėjimas. Kiekvieną sekmadienį vienas vyras lanko vyrų kalėjimą, o viena moteris – moterų kalėjimą. Moteris skelbia Evangeliją moterų kalėjime, o vyras - vyrų kalėjime. Viešpats praplėtė mūsų tarnystę. Turime daugiau pastorių ir tai leidžia man susitelkti ties misijomis. Aš negalėčiau atlikti tiek daug darbų, jei kitų pastorių nebūtų. Man būtų tekę kažko atsisakyti. Mes taip pat turime pastorių, kuris dirba su vaikais. Jis tik dalinai išlaikomas bažnyčios. Pagrindinis jo darbas yra kitur, ne bažnyčioje. Norime, kad Evangelija būtų skelbiama visose amžiaus grupėse. Dėkoju Dievui, kad Jis davė tiek daug žmonių, kurie dirba šiose srityse. Melskite Viešpatį, kad aš būčiau jautrus Dievo Dvasiai, kad Ji mane pakreiptų ten, kur reikia vesti bažnyčią.

2013-05-19. 17 val., Marijampolė

 
Marijampolės baptistų bažnyčia, Powered by Joomla! Theme made by SiteGround web hosting