Minčių kontroliavimas PDF Spausdinti El. paštas
Pamokslai - Pastoriai
Antradienis, 26 Vasaris 2013 08:26

Marijampolės baptistų bažnyčios pastorius Irmantas Beržinis: Marijampolės stadione vyko galiūnų varžybos. Jie neša, kilnoja didelius svorius. Jie labai daug treniruojasi, kad per varžybas galėtų pasiekti gerų rezultatų. Ar žinote, ką Raštas sako apie galiūnus? Patarlių 16,32: „Lėtas pykti yra geresnis už galiūną, susivaldantis – už tą, kuris užima miestą.“

Jei galiūnas ir užimantis miestą kovoja matomu būdu pasaulyje, tai kur kovoja lėtas pykti ir susivaldantis? Ši kova vyksta mūsų viduje, mūsų prote, mūsų mintyse, mūsų charakteryje.

Būsimi galiūnai nuo gimimo būna fiziškai stiprūs, paveldi gerus genus. Vėliau, kad būtų tvirti, labai daug treniruojasi, tik tada pakelia super didelius krūvius. Užimantis miestą turi aiškų tikslą, jis turi būti drąsus, kad pradėtų kovą, turi būti geras vadovas, kad viskas vyktų sklandžiai, turi būti gudrus, nes kartais miesto tik jėga nepaimsi. Užimantis miestą gauna nugalėtojo vainiką, pripažinimą, šlovę, kaip ir galiūnams Lietuvoje, uždedamas ąžuolo lapų vainikas.

Dievo Žodis sako, kad Tas, kuris yra mumyse, kurie turime savo širdyje Kristų, yra didesnis už tą, kuris yra pasaulyje. Kas yra tas, kuris pasaulyje? Kunigaikštis, viešpataujantis ore, piktasis ir visa jo sistema.

Tas, kuris gimęs iš Šventosios Dvasios, yra toks, kaip gimęs tvirtas. Bet atsitinka taip, kad nors ir turime savyje Dievo jėgą, ką liudija Šventasis Raštas, bet mes pralošiame. Kur esame dažniausiai „pagaunami“? Pralaimėjimas būna mūsų prote, supratime. Ta kova, kurią mes kovojame, vyksta mintyse. Mes arba nugalime, arba patiriame nesėkmę.

Atrodytų, kad mintis nėra svarbus dalykas: ji ateina, ji išeina. Dažnai manoma, kad tai nesukelia jokių pasekmių. Ar pastebėjote, kaip veikia mintis? Tarkime, jūs susitarėte su kažkuo susitikti. Žiūrite į laikrodį ir matote, kad turite dar daug laiko iki susitikimo. Jūs darote vieną darbą, po to kitą. „Laiko likę daug“ – darau mintyse tokią prielaidą. „Aš suspėsiu ir galiu tą ir tą nuveikti“. Bet galiu ir nespėti, tada teks vėluoti. Vieni žmonės leidžia sau vėluoti: „Juk ir jis vėluoja“. Kiti neleidžia sau taip mąstyti. Dievo Žodis mums sako, kad neatsipalaiduotume, kad budėtume dėl savo minčių. Mintys yra labai svarbios. Nesekant minčių, vėliau jos gali mums pakenkti. Vyksta nuolatinė kova. Tai ypač atsispindi Romiečiams 7,15-24: Aš net neišmanau, ką darąs, nes darau ne tai, ko noriu, bet tai, ko nekenčiu. O jei darau tai, ko nenoriu, tada sutinku, kad įstatymas geras. Tada jau nebe aš tai darau, bet manyje gyvenanti nuodėmė. Aš juk žinau, kad manyje, tai yra mano kūne, nėra jokio gėrio. Gero trokšti sugebu, o padaryti – ne. Aš nedarau gėrio, kurio trokštu, o darau blogį, kurio nenoriu. O jeigu darau, ko nenoriu, tada nebe aš tai darau, bet manyje gyvenanti nuodėmė. Taigi aš randu tokį įstatymą: kai trokštu daryti gera, prie manęs prilimpa bloga. Juk kaip vidinis žmogus aš gėriuosi Dievo įstatymu. Bet savo nariuose matau kitą įstatymą, kovojantį su mano proto įstatymu, ir paverčiantį mane belaisviu nuodėmės įstatymo, kuris yra mano nariuose. Vargšas aš žmogus! Kas išlaisvins mane iš šito mirties kūno!”

Mes žinome iš Rašto, ko Dievas vienu ar kitu atveju moko, bet kartais vis dėl to pasielgiame netinkamai, nes mūsų viduje vyksta kova. Mums sunku laimėti tą minčių kovą. Gal kai kurie  prisimena situaciją, kai gėrė svaigalus, tada pasiteisinimų ir argumentų nepritrūko. Situacija buvo beviltiška tol, kol neatėjo mintis šauktis Dievo pagalbos.

Romiečiams 7,25. 8,1-2: „Bet ačiū Dievui – per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų! Taigi aš pats protu tarnauju Dievo įstatymui, o kūnu – nuodėmės įstatymui. Taigi dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje, kurie gyvena ne pagal kūną, bet pagal Dvasią. Nes gyvenimo Kristuje Jėzuje Dvasios įstatymas išlaisvino mane iš nuodėmės ir mirties įstatymo.“

Teisinga yra gyventi pagal Dvasios įstatymą. Romiečiams 8,5-6: Kurie gyvena pagal kūną, tie mąsto kūniškai, o kurie gyvena pagal Dvasią – dvasiškai. Kūniškas mąstymas – tai mirtis, o dvasiškas – gyvenimas ir ramybė.“

Jeigu žmogus galvoja: „Aš negaliu dievotai gyventi“, tai taip ir gaunasi. Tai nėra tiesa, jei jis atgimęs. Būtina pagauti tokią mintį ir įvertinti. Romiečiams 12,2: „Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia.“

Tikintieji Rašte vadinami žemės druska. Jei jų elgesys  nesiskirs nuo visų kitų aplinkinių, ar jie begalės vadintis žemės druska, jei bus išsikvėpę, netekę sūrumo? Mūsų mintys nuolat atakuojamos pasaulio žmonių mąstymo, elgesio. Pastebėjau ir savo elgesyje tokią įtaką: nejučiom įsijungiau į pokalbį su dviprasmybėm. Tiesiog buvo smagu pakalbėti. Kadangi pastoviai save lavinu netinkamų minčių gaudymu, čia pat pasakiau sau: „Stop!“  Esu dėkingas Biblijos instituto dėstytojui, kuris išmokė pažinti netinkamas mintis, jas kontroliuoti ir išmesti. Tai padaryti nėra lengva, bet aš jau daug metų mokausi tai daryti. Neužtenka vieną ar du kartus sukontroliuoti savo mintis. Taip reikia elgtis pastoviai.

2 Korintiečiams 10,4-6:. Mūsų kovos ginklai ne kūniški, bet galingi Dieve griauti tvirtoves. Jais mes nugalime samprotavimus ir bet kokią puikybę, kuri sukyla prieš Dievo pažinimą, ir paimame nelaisvėn kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui, esame pasiruošę nubausti kiekvieną neklusnumą, kai tik jūsų klusnumas taps tobulas.“

Mes paimame į nelaisvę kiekvieną mintį, kuri nepaklusni Kristui, kuri neatitinka Dievo standartų.

Grūdai yra sijojami rėčio pagalba. Rėtis gali būti retas, gali būti tankus. Jei rėčio akutės bus didelės, tai su gerais grūdais kris ir šiukšlės. Savo mintis mes sijojame Dievo Žodžiu. Stengiamės akutes tankinti būtent Dievo Žodžio pagalba. O juk kasdien gyvenime susiduriame su daugybe filtrų: buityje naudojame vandens valymo filtrus, mašinose yra kuro, tepalo filtrai, kompiuteriuose yra antivirusiniai filtrai. Kokios bus pasekmės, jei nenaudosime šių filtrų? Visi suprantame, kad sugadinsime tuos įrenginius. Jei rūpinamės vandeniu, kuru, tepalu tai ar mažiau vertos mūsų mintys? Jei nėra minčių filtro, tai žmogus - Dievo įrankis - greitai nebus tinkamas naudoti.

Kontroliuoti mintis, sekti jas yra labai varginantis dalykas, bet turime tai daryti. Kūniškas mąstymas: „Atsipalaiduok, neeikvok veltui energijos, būk kaip visi, neiššauk priešiškumo.

Žydams 4,12: „Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki pat sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies mintis bei numanymus.“

Atnaujinę protą, galime ištirti, kokia yra gera, tobula Dievo valia, kaip turime elgtis.  Po to turime leisti Dievo Dvasiai veikti, kad galėtume tai įvykdyti. Tuomet galime patirti išvadavimą, džiugesį, palaiminimą, Dvasios vaisių. Skaitykime Raštą apie įvairias gyvenimo sritis. Tai padės mums kontroliuoti mintis. Universalus minčių filtras: Galatams 5,22-24: „Bet Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo. Ir kurie yra Kristaus, tie nukryžiavo kūną su aistromis ir geismais.“

2009-08-23, Marijampolė

 

 
Marijampolės baptistų bažnyčia, Powered by Joomla! Theme made by SiteGround web hosting