Rima Doncova iš choro „Veritas“ (Kijevas)

Mes, kamerinis choras iš Ukrainos, atsivežėme chorinį giedojimą ir kai ką jums neįprasto. Tai yra muzikiniai instrumentai, kurie angliškai vadinasi „chimčiai“. Juos gavome dovanų iš Amerikos. Mes vadinamės „Veritas“, išvertus iš ukrainiečių kalbos,

tai reiškia „Tiesa“. Savo giedojimu mes norime žmonėms padėti rasti tikrąją tiesą - Kristų, taip pat norime pakelti bažnyčių dvasią. Kaunas - tai ketvirtas mūsų aplankytas miestas. Mes buvome Daugpilyje Latvijoje, Visagine, Klaipėdoje. Dar važiuosime į Lenkiją - Varšuvą ir Krokuvą. Kelionė truks 13 dienų. Šiuo metu pas mus Ukrainoje nuo gegužės pirmos iki devintos dienos yra šventės. Dar apie savaitę pasiėmėme atostogų savo sąskaita.

Kaip susikūrėte?

Viską sugalvojo, sustatė, sudėliojo Marina Formaniuk. Mes pradžioje vienas kito nepažinojome, visi esame iš skirtingų Kijevo baptistų bažnyčių. Partitūras mums atsiuntė internetu, išmokome kiekvienas atskirai. Du kartus buvome susitikę susigiedoti, susipažinome. Komanda „super“, pilnas savitarpio supratimas. O dabar atsirado galimybė išvažiuoti.

Kaip išmokote groti su šiais kamertonais?

Čia reikia žinoti natas ir turėti pastabumo, atidumo. Dar reikia lankyti repeticijas. Nes su kamertonais reikia groti visiems kartu. Jei nebūsi repeticijoje, paskui „nepagausi ryšio“. Mokėmės apie tris mėnesius, po 2-3 valandas kas antrą dieną. Išmokome kelis kūrinius. Į pabaigą kelionės grosime tikrai gerai. Kamertonus dar ne daug kas žino, nedaug kas girdėję jų garsus. Daugelis nustebę, susižavėję.

Kas jus remia?

Keliaujame iš savų lėšų. Kurui susidedame bendrai.

Ar paremia bažnyčios, kur giedate?

Viena bažnyčia Daugpilyje parėmė. Tai neblogai, bet mes neprašome, nes esame misionieriai, o jie važiuoja visur savo sąskaita. Dievas mums parūpina finansų ir suteikė galimybę giedoti. Kai kuriems buvo sunkumų, juk kelionė nemažai kainuoja, bet atsirado sponsorius, kuris apmokėjo kelionę dviems žmonėms. Ir ačiū Dievui, nes šių dviejų balsų mums labai trūko.

Turite iškalbų ir balsingą jaunuolį...

Tai buvo beveik stebuklas. Vienas žmogus atsisakė ir jis sutiko važiuoti vietoj jo. Prieš savaitę jis dar neturėjo nei užsienio paso, nei vizos, nei draudimo, nei kvietimo. Per dvi dienas nerealiai jam padarė pasą ir iškvietimą, nors paprastai daroma per savaitę.

Mokotės, dirbate?

Mokausi muzikos institute. Dirbu muzikos mokykloje Kijevo priemiestyje koncertmeistere, grojame su smuikininkais. Taip pat groju spektakliuose.

O kiti?

Ne visi mokosi, bet beveik visi baigę muzikos mokyklas, visi pažįsta natas. Pagal išsilavinimą yra visko: chirurgas, stomatologas, vairuotojas, statybininkas, muzikantų 5 ar 6, pedagogų, inžinierius.

Kaip patinka Lietuvoj?

Buvome Klaipėdoje - tai prabangus miestas, jūra - nuostabi, oras puikus, gražūs miškai, ežerai. Visagine visas miestas miške - Kijeve to nepamatysi. Laisvu laiku pasivaikščiojame, labai pavargstame, bet jėgų užtenka. Apsistojame bažnyčioje, pagiedame pirmą giesmę ir atsigauname, tada toliau jau lengva. Dabar važiuosime į bažnyčią Vilniuje, miegosime namuose pas bažnyčios žmones. Dvi naktis miegojome bažnyčių patalpose.

Kaip atradote Kristų?

Ypatingos istorijos neturiu. Tėvai tikintys, sesuo, brolis taip pat. Su broliu kartu pasikrikštijome, kai man buvo keturiolika, tad su Dievu jau penki metai. Iki to aš septynis metus giedojau bažnyčios choruose. Šiame chore aš jauniausia, man 19 metų.

 

 
Marijampolės baptistų bažnyčia, Powered by Joomla! Theme made by SiteGround web hosting