Jėzaus Kristaus gimimo šventė 2011m.

2011-12-25, 11val.

.. Štai skelbiu jums didelį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Gelbėtojas. Jis yra Viešpats – Kristus (Evangelija pagal Luką 2, 10-11).

Paskutinį gruodžio sekmadienį susirinkome kartu švęsti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimtadienį. Šį džiaugsmingą rytą pamaldas pradėjome giesmėmis. Lūpose ir širdyse skambėjo „Gimė Jis Betliejuje“, „Glorija Avinėliui“, „Arčiau Tavęs“. Pastoriaus Prano Bielevičiaus skelbiama Evangelija paskatino iš naujo įvertinti, kokia daugybė pasaulio žmonių beveik du tūkstančius metų, gali patirti išgelbėjimo džiaugsmą.

Klausėme vaizdingai paruošto pastoriaus Irmanto Beržinio pamokslo apie tai, jog jei mūsų gyvenimo centras yra Kristus, tuomet mes ir šeimoje, ir bažnyčioje turėsime tikrąją vienybę tarpusavyje.

Kaip tik šventėje susirinkusieji galėjo įžvelgti tokios vienybės požymius: būdami skirtingi, galime savaip prisidėti ir, panaudodami savo dovanas, pradžiuginti kitus. Apdovanoti muzikine klausa Rūta, Monika, Virginijus, Nijolė ne tik didingomis giesmėmis nukreipė visų mintis ir žvilgsnius į Dievą, bet ir jaunimui padėjo atskleisti savo talentus. Iškilmingumo ir šventiškumo suteikė salės dekoras, kuriuo pasirūpino meniškumo gyslelę turinti Edita. Prie vaišių stalo vykusiame „Mėgiamiausio šeimos patiekalo“ konkurse išaiškėjo, kad geriausius kulinarinius sugebėjimus turi Genutė, Danutė, Roma ir Zita. Jau tradicija tapusiai viktorinai iš Šventojo Rašto klausimus ruošia Rūta. Rankdarbių parodėlėje galėjome gėrėtis daugelio rankų darbo vaisiais, sužinojome Lilijanos pomėgį išradingai „šiltos vilnos“ rūbais puošti savo artimuosius. Rimvydas prisidėjo, kad daugiau žmonių galėtų gauti kalendorius su Biblijos eilutėmis.

Tad, tai ir tebus gimtadienio dovana gyvam, visa turinčiam Dievui – meilės parodymas savo artimui. Ir kad tai nesibaigtų kartu su švente, bet tęstųsi šeimose kasdienybėje – Viešpats augintų ir praturtintų meile vienų kitiems ir visiems.

Monika Rudvalytė

 
Marijampolės baptistų bažnyčia, Powered by Joomla! Theme made by SiteGround web hosting