Kauno "Gerosios Naujienos " baptistų bažnyčios choras

2009-01-30, 16val.

Krikščioniškos giesmės sieloms sušildyt...

Paskutinį sausio šeštadienį, šiek tiek atslūgus kūnus kausčiusiam šalčiui, su gražia misija – giesmėmis sušildyti mūsų sielas – Marijampolėje viešėjo Kauno kamerinis krikščioniškas choras „Geroji Naujiena“, vadovaujamas Nerijaus Šatinsko. Gausiai susirinkusiems klausytojams jie atliko lietuvių ir užsienio autorių krikščioniškas giesmes.

 

P. Kriaučiūno bibliotekos salėje vykusio koncerto pabaigoje Marijampolės krikščionių baptistų bažnyčios pastorius Pranas Bielevičius, kreipdamasis į susirinkusius, priminė apie praėjusiais metais vykusį Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimą, o kartu ir Evangelinės žinios mūsų kraštui paskelbimą. Šie du faktai tarpusavyje yra neatskiriami.

„Dažnai nesusimąstome apie tai, kad už mūsų tautos laisvę kažkas praliejo kraują. Dėl to dabar mes esame laisva tauta, kalbame gimtąja kalba, turime savo kultūrą. Lygiai taip pat nesusimąstome, kad už mūsų dvasinę laisvę, buvo pralietas kraujas. Šventasis Raštas – Evangelija – mums skelbia, kad Dievo Sūnus už kiekvieno žmogaus nuodėmes, praliejo savo kraują mirdamas ant kryžiaus. Šį faktą priimdamas tikėjimu ir nuoširdžiai šaukdamasis Dievo bei atgailaudamas žmogus tampa išgelbėtas nuo amžino pasmerkimo“, – sakė pastorius. Dėkodamas svečiams už gražias giesmes jis dar priminė, jog koncertai prasideda ir baigiasi, giesmės iš tiesų paliečia širdis, tačiau to neužtenka. Amžinojo gyvenimo nenusipirksime, neišlošime loterijoje... Jį Dievas duoda dovanai tik patikėjusiems Jo Sūnaus auka.

Šis giesmių vakaras, pradedant antrąjį Lietuvos tūkstantmetį, buvo gera proga pamąstyti kaip kiekvienas galime prisidėti prie Evangelijoje užrašyto Kristaus paliepimo: „Eikite ir skelbkite“.

Aldona KALINAUSKIENĖ

Marijampolės apskrities laikraštis "Suvalkietis"

 

 
Marijampolės baptistų bažnyčia, Powered by Joomla! Theme made by SiteGround web hosting