Didžiausia dovana
Geroji naujiena
Ar esate susimąstę, kodėl mes gauname dovanas arba jas dovanojame kitiems?

Didžiausia dovana per visą žmonijos istoriją yra prieš daugiau kaip du tūkstančius metų atėjęs į žemę pats Dievo Sūnus – Jėzus Kristus. Jis atėjo atiduoti savo gyvybės kaip išpirkos už mūsų padarytas nuodėmes. Jis atkentėjo ant kryžiaus ir numirė už mane ir tave, už mano ir tavo prasižengimus, o trečiąją dieną Jėzus prisikėlė, ir dabar Jis yra gyvas Danguje, savo Tėvo dešinėje.

Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“. Evangelija pagal Joną 3,16.

Negana to, kad Dievas mums atleidžia nuodėmes per Jėzaus Kristaus auką ant kryžiaus, Jis dar dovanoja amžinąjį gyvenimą su Juo per amžius. Ar esi priėmęs šią dovaną? Jei ne, atsakyk sau į kelis klausimus? Ar tu tiki, kad esi nusidėjęs prie Dievą? Ar tiki, kad Dievas šventas, be jokios nuodėmės, ir joks nuodėmingas žmogus nepateks pas Jį? Ar tiki, kad Dievas tave myli? Ar tiki, kad Dievo Sūnus Jėzus Kristus numirė ant kryžiaus ir už tave, ir savo krauju nuplovė visas tavo nuodėmes? Ar tiki, kad Jėzus Kristus yra prisikėlęs ir gyvas Danguje? Ar tu nuoširdžiai gailiesi dėl savo padarytų nuodėmių? Ar tu prašei Jėzaus Kristaus ateiti į tavo gyvenimą, atleisti tau nuodėmes ir būtų tavo Gelbėtoju ir Viešpačiu?

Jei nors į vieną klausimą atsakei „ne“, tu dar nepriėmei pačios didžiausios Dievo dovanotos dovanos. Ieškok teisingų atsakymų į šiuos klausimus Biblijoje (Naujajame Testamente), kad tu galėtum įsitikinti, kas yra tiesa. Kai įsitikinsi, gali prašyti Jėzaus tokiais ar panašiais žodžiais: „Jėzau, aš esu nuodėmingas žmogus, bet išgirdau Gerąją Žinią, kad Tu numirei už mane ant kryžiaus ir savo brangiu krauju nuplovei visas mano nuodėmes. Ateik į mano gyvenimą, būk mano Gelbėtoju ir Viešpačiu. Padėk man gyventi taip, kaip Tu nori.“ Ši malda neišgelbės tavęs, bet tik tavo tikėjimas Jėzumi Kristumi. „Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas Jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Nes širdimi tikima, ir taip įgyjamas teisumas, o lūpomis išpažįstama, ir taip įgyjamas išgelbėjimas. Juk „kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas“.“ Romiečiams 10,9-10,13.

Neatidėliokite priimti šią Didžią Dievo dovaną.

Rūta Čepaitienė

 
Marijampolės baptistų bažnyčia, Powered by Joomla! Theme made by SiteGround web hosting