Gerardo Carion
Pakeisti gyvenimai - Krikščionių liudijimai
Ketvirtadienis, 16 Birželis 2011 10:10

G.CarionKai buvau mažas berniukas, aš nelankiau jokios bažnyčios. Tai gana keista, nes aš augau katalikiškoje šalyje. Paprastai katalikiškos šalies šeimos savo vaikus vedasi į katalikų bažnyčią.  Nors mano tėvai it tikėjo Dievu, tačiau nelankė jokios bažnyčios. Jie buvo nusivylę katalikų bažnyčia, kažkas jiems nutiko, kai dar buvo nevedę. Kai man buvo trylika metų supratau, kad noriu pažinti Dievą. Man tapo aišku, kad turiu eiti į bažnyčią – katalikų. Meksikoje kiekviename regione yra daug katalikų bažnyčių. Kai aš buvau vaikas, 95 procentai meksikiečių buvo katalikais, todėl pradėjau lankyti katalikų bažnyčios pamaldas. Mano tėvai tam nesudarė jokių problemų. Jie man leido ten lankytis. Tuo pačiu metu aš pradėjau rinkti religinę literatūrą, įvairius bukletus. Po to aš pradėjau lankyti vidurinės mokyklos aukštesnes klases. Du baptistų misionieriai atvyko į tą vietovę, kur aš gyvenau,

ir beldėsi į gyventojų duris. Jie slelbė Evangeliją. Jie visiems dalino knygutę „Evangelija pagal Joną“. Šią knygelę gavo ir mano tėtis. Jis tą knygelę padėjo ant stalo savo kambaryje. Vieną dieną aš ją pastebėjau. Norėjau ją pasiimti į savo religinės literatūros kolekciją. Nepasiklausiau tėčio leidimo ir ją pasiėmiau. Tą dieną jos neskaičiau. Tačiau praėjo kelios savaitės, mano bendramokslis pakvietė mane savaitgalį praleisti rančoje. Aš nuvykau ir šią knygelę pasiėmiau su savimi. Kai atvykome į rančą, draugas pasakė, kad pora valandų jis bus labai užsiėmęs. Man teks vienam būti dvi valandas. Aš sakau: „gerai“. Pas jį buvo ir televizorius, ir radijas, ir aš supratau, kad turėsiu ką veikti. Tuomet prisiminiau, kad turiu „Evangeliją pagal Joną“. Aš ją išsitraukiau. Tada buvo pirmas kartas, kai savo gyvenime pradėjau skaityti Bibliją. Ši Evangelija padarė man įspūdį, nes Jėzus sako: „Tikrai tikrai sakau tau.“ Jonas „tikrai“ užrašė du kartus. Tuomet aš pagalvojau, kad Jėzus žino apie ką Jis kalba. Tą dieną perskaičiau visą knygelę. Paskutiniame jos lape buvo parašyta, kaip tapti išgelbėtu. Buvo pasakyta, kad reikia Dievui atgailauti ir pasikliauti Jėzumi Kristumi, kad taptum išgelbėtu. Po to buvo kvietimas, kuriame sakoma: „Jeigu nori priimti Kristų, tai daryk tą ir tą“. Aš pasakiau: „Aš noriu“. Ten dar buvo pasakyta, jeigu tu tikrai to nori, tai Dievas tau atleis. Tau tik reikia pasikviesti Jėzų. Ten dar buvo pasakyta užrašyti į tuščią vietą savo vardą ir datą. Aš tai padariau. Aš paprašiau, kad Dievas man atleistų, kad Jėzus ateitų į mano širdį ir užrašiau datą: 1976 metų liepos 26 d. Po to vėl grįžau į Meksiką. Vėl lankiau katalikų bažnyčią. Paprašiau Biblijos ir po savaitės ją gavau. Tai buvo neįtikėtina, nes katalikų bažnyčioje niekas jūsų neskatina skaityti Biblijos. Biblija katalikų bažnyčioje nėra dalinama. Taip yra Meksikoje.
Pradėjau skaityti Bibliją. Ją skaičiau dvejus-trejus metus. Per tą laiką man kilo įvairių klausimų ir abejonių. Aš šlovinau stabus, bet Biblija sako, kad tai neteisinga. Katalikai mane mokė šlovinti Mariją, tačiau Biblija man sako, kad turiu šlovinti tik Dievą per Jėzų Kristų. Dar Biblija sako, kad pasikrikštija suaugę tikintieji. Katalikų bažnyčioje krikštijami kūdikiai.
Aš norėjau sužinoti tiesą. Nuėjau pas kunigą ir uždaviau jam klausimus dėl visų savo abejonių. Kunigas negalėjo man atsakyti į tuos klausimus. Po keleto mėnesių aš supratau, kad esu ne toje vietoje, kur galiu gauti atsakymus. Aš supratau, kad turiu palikti katalikų bažnyčią. Pirmiausia man tapo aišku, kad turiu priimti sprendimą: ar paklusti Biblijai, ar paklusti katalikų kunigui, nes Meksikoje tiek Biblija, tiek kunigas yra vienodai autoritetai. Jūs puikiai žinote, kad tie dalykai yra nesuderinami. Aš susipainiojau. Man tapo aišku, kad turiu priimti sprendimą, kas bus didesnis autoritetas: Biblija ar katalikų kunigas. Aš nusprendžiau, kad tai bus Biblija. Tuomet man iškilo problema: kur eiti? Daug mano draugų save vadino krikščionimis. Vieni ėjo į baptistų bažnyčią, kiti – į metodistų, dar kiti – į presbiterionų. Visi jie man pasakojo, kad ten, kur jie eina, yra tiesa. Tada pradėjau galvoti: „Kiek tų tiesų yra?“ Aš ir vėl susipainiojau.
Tuo metu gyvenau toli nuo namų. Kaip tik tuo metu mano tėvai tapo išgelbėti. Jie priėmė Viešpatį. Jie man patarė pasikalbėti su pastoriumi. Aš taip ir padariau. Uždaviau jam daug klausimų. Jis niekada per mūsų pokalbį neužsipuolė katalikų bažnyčios, neužsipuolė manęs. Jis niekada neakcentavo: „Tik mes žinome tiesą“. Jis man atsakė į visus klausimus, kuriuos uždaviau, sakydamas: „Taip sako Biblija. Taip sako Biblija“. Tada man tapo aišku, kad būtent to aš ieškau. Pradėjau lankyti to pastoriaus bažnyčią. Jis buvo baptistų bažnyčios misionierius. Tada toje bažnyčioje mane pakrikštijo ir aš tapau jos nariu.
O vėliau Dievas pašaukė mane. Aš nuvykau mokytis į baptistų Biblijos seminariją. Ten mokiausi ketverius metus: nuo 1979 iki 1983. Kai baigiau, išvykau į Meksiką ir ėmiau kurti naujas bažnyčias. Aš norėjau vykti į naują vietą ir skelbti Dievo Žodį nieko apie jį nežinantiems žmonėms, nes žinojau, kad tie žmonės, nors ir lanko katalikų bažnyčią, bet vis tiek jie ieško tiesos. Meksikoje tokių žmonių yra labai daug. Manau, jog Lietuvoje yra taip pat. Todėl aš jus skatinu pasižiūrėti į aplink esančius žmones, paskelbti Evangeliją, bet pirmiausia patiems būti jiems puikiu liudijimu, nes tie žmonės jus stebi. Jūs turite būti kitokie, jie turi tai pamatyti.
Aš pradžioje jūsų šiek tiek bijojau, bet stebėdamas jus nusiraminau. Iš pradžių tie žmonės gali jūsų šiek tiek bijoti ir jie stebės jus. Jeigu savo elgesiu parodote gerą liudijimą, tai tada jie, kai iškils problemų, kai skaudės širdį, ateis pas jus, nes asmeniškai jumis pasitikės. Aš jus skatinu būti ištikimais Dievui. Savo elgesiu būti geru liudijimu aplinkiniams, savo šeimos nariams. Skelbkite jiems Evangeliją, nebijokite. Po to palaukite. Būkite kantrūs ir juos mylėkite. O Dievas po kurio laiko suteiks jums galimybę tą žmogų laimėti Kristui.

Gerardo Carrion, Meksikos Mechiko miesto „Betezdos“ baptistų bažnyčios pastoriaus paliudijimas

2008-05-25, Marijampolė

 
Marijampolės baptistų bažnyčia, Powered by Joomla! Theme made by SiteGround web hosting