Dievo meilės misija
Eilės - Rimvydas Čebatorius

Dievas yra meilė -

Jis myli visus.

Ir siuntė Jis Sūnų

Išgelbėti mus.

 

Sūnus Jo atėjo

Ir tapo žmogus.

Jis mokė čia žmones

Ir buvo garsus.

 

Ir sklido garsas plačiai plačiai,

Ir ėjo ligoniai - norėjo pasveikt.

Klausė Jo žmonės - norėjo žinot,

Kaip sugrįžti pas Dievą,

Ką reik Jam aukot?

 

„Nereikia daugiau man jūsų aukų

Aukojau aš Sūnų dėl jūsų kalčių“, -

Pasakė taip Dievo Šventoji Dvasia

O žodžiai šie Šventajam Rašte.

 

Skaitykime Raštą, gyvenkite tuo,

Ko moko mus Dievas ir mokiniai Jo.

 

Mylėkime brolius ir žmones visus,

Mylėkime Dievą, kaip ir Jis mus.

Mokėkim atleisti ir mes kitiems

Ir patys švieskim, kur reikia šviesos.

 
Marijampolės baptistų bažnyčia, Powered by Joomla! Theme made by SiteGround web hosting