Pirmadienis, 12 Rugsėjis 2011 07:51

Pamokslai: Mūsų padėtis Kristaus akivaizdoje. M. Jupits

jupits

Paskaitykime ilgą Rašto ištrauką: Luko 4,13-44: „Visokius gundymus baigęs, velnias atsitraukė nuo jo iki laiko. Dvasios galybe Jėzus sugrįžo į Galilėją, ir visame krašte pasklido apie jį garsas. Jis pradėjo mokyti jų sinagogose, visų gerbiamas.Jėzus parėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs. Šabo dieną, kaip pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą. Atvyniojęs ritinį, jis rado vietą, kur parašyta: Viešpaties Dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. ...skaityti toliau...

 
Antradienis, 18 Sausis 2011 10:40

Skaitiniai: Gerardo Karion (Carion) liudijimas

karionas

Kai buvau mažas berniukas, aš nelankiau jokios bažnyčios. Tai gana keista, nes aš augau katalikiškoje šalyje. Paprastai katalikiškos šalies šeimos savo vaikus vedasi į katalikų bažnyčią. Nors mano tėvai it tikėjo Dievu, tačiau nelankė jokios bažnyčios. Jie buvo nusivylę katalikų bažnyčia, kažkas jiems nutiko, kai dar buvo nevedę. Kai man buvo trylika metų supratau, kad noriu pažinti Dievą. ...skaityti toliau...

 
Trečiadienis, 19 Sausis 2011 18:43

Pamokslai: Dievo garbinimas A. Putvinskas

putvinskas

Mes ateiname sekmadienį, kad pagarbintume Dievą. Tai turėtų būti mūsų pagrindinis motyvas. Mes giedojome giesmes. Mes savo lūpomis ir širdimis garbiname Dievą.

Prisiminkime išminčius iš Mato 2 skyriaus. Jie atėjo pagarbinti kūdikėlio. Jie atėjo nusilenkti Karaliui. Kartais mes garbinimą suprantame taip, jog gieda ypatingomis dovanomis apdovanoti žmonės, kurie turi gražų balsą ir muzikinę klausą. Tai yra garbinimo dalis. Aš nenoriu šį rytą kalbėti apie garbinimą siaura prasme. Aš noriu kalbėti platesne prasme. Žodis „garbinimas“ reiškia „vertas“. Ar Dievas yra vertas, kad mes Jam giedotume? Ar mes giedame dėl to, kad yra tokia tradicija? Ar dėl to, kad visi taip daro? Jis yra vertas. Tikras garbinimas nėra vien lūpomis tariami žodžiai. Tai yra širdies dalykas. Šiandien aš noriu kalbėti apie širdį.  ...skaityti toliau...

 
« PradžiaAnkstesnis2122SekantisPabaiga »

Puslapis 22 iš 22
Marijampolės baptistų bažnyčia, Powered by Joomla! Theme made by SiteGround web hosting