Tavo Žodis yra žibintas mano kojai ir šviesa mano takui. Psalmių knyga 119, 105

 
Paulina gilino Šventojo Rašto žinias „Word of life“ Biblijos institute Vengrijoje.
Pakeisti gyvenimai - Bažnyčios žmonės

-Kas paskatino išvykti į Vengriją? 

-Man nei menkiausia mintis nebuvo šovusi, kad kada nors metus gyvensiu Vengrijoje ir ten studijuosiu Šventąjį Raštą. Man ir nereikėjo apie tai galvoti, Dievas už mane geriau žino, kur man reikėtų būti.

Į Vengriją keliauti nusprendžiau savo studijų universitete pabaigoje. Nežinojau, ką norėčiau veikti, ar kur dirbti po studijų. Viskas man buvo įdomu ir daug dalykų norėjau išbandyti. Tėvų buvau raginama pradėti magistro studijas. Nors ir norėjau studijuoti, pasirinkti tinkamą pragromą bei universitetą buvo didelis iššūkis, mat tuo metu rašiau baigamąjį bakalauro darbą. Pradėjau mąstyti apie alternatyvas. Mano krikščionys draugai iš Kauno tuomet jau buvo bepabaigę savo pirmuosius metus Biblijos institute Vengrijoje.

Skaityti daugiau...
 
Man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose
Pamokslai - Svečių pamokslai

Kauno "Kristaus misijos" baptistų bažnyčioje gegužės 13 dieną vyko Biblijos instituto paskutinės šių mokslo metų paskaitos. Pateikiame Homiletikos disciplinos (pamokslų ruošimas ir sakymas) vieną atsiskaitomąjį darbą.

Algirdas Siaurusiavičius: Norėčiau, kad šiandieną Zachiejaus istorijoje, kuri aprašyta Šventajame Rašte Evangelijoje pagal Luką 19 skyriuje nuo 1-10 eilutes bandytume pamatyti save. Pažvelkime pirmiausia į Zachiejų, kaip į žmogų, koks jis buvo, ką apie jį manė kiti žmones.

"Atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą. Ten buvo žmogus, vardu Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis" (Lk 19,1-2). Tuo metu Izraelis buvo Romos imperijos valdžioje ir turejo Romai mokėti mokesčius. Jerichas garsėjo savo muitininkais ir mokesčių rinkėjais.
Skaityti daugiau...
 
Išmokime sakyti tiesą. Efeziečiams 4,25
Pamokslai - Pastoriai

 

Pranas Bielevičius: Kai mes pažįstame Jėzų Kristų kaip savo Gelbėtoją, Dievas parodo, kad iki to laiko gyvenome nedorai, neteisingai. Galvojome, kad nuo dabar nebenusidėsiu, būsiu mylintis. Pamenu savo pokalbį su viena sese. Ji pasakojo, kad metai po įtikėjimo ji įpuolė į didelę depresiją. Pradžioje nesuvokė, kodėl tai atsitiko, bet vėliau suprato, kad niekas gyvenime nepasikeitė: „Aš kaip buvau nusidėjėlė, taip ir likau. Žinau, kad mano visos nuodėmės atleistos. Aš nepasikeičiau, nors galvojau, kad nuo šiandien nebepyksiu ant žmonių, visuomet dėkosiu, nuolat mane lydės džiaugsmas, atiduosiu garbę Dievui. “Mums reikia įvertinti savo buvusį gyvenimą, dabartinį gyvenimą tam, kad galėtume imtis permainų. Kai Dievas kalba apie gyvenimą be Jo, kalba kaip apie drabužį, kuris yra suplyšęs ir netinkamas, kurį reikia nusivilkti ir apsirengti nauju.

Skaityti daugiau...
 
Dvasinė klausa
Pamokslai - Pastoriai

Irmantas Beržinis: Dažnai žmonės koncentruojasi į fizinius dalykus, o tik po to žvelgia į dvasinius, jeigu supranta, kad yra ir dvasiniai dalykai. Fiziškai žmogus gali būti sveikas, bet dvasiškai – ne. Kaip dažnai tikrinatės klausą? Jei nekyla problemų, retai tikrinamės. Dvasinėje perspektyvoje klausą reikia dažnai tikrintis. Reikia budėti ir budėti. Viešpats rūpinasi mūsų dvasine klausa. „Kas turi ausis, teklauso“ pasakyta šešiolika kartų Naujajame Testamente. Viešpats nori, kad mes suprastume gilesnę prasmę nei paviršiuje atrodo. Dievas parodo, kad kartais žmonės nenori girdėti, nors gali turėti geriausią, jautriausią klausą. Mato 13,10-15 „Priėję mokiniai paklausė Jo: „Kodėl jiems kalbi palyginimais?“ Jėzus atsakė: „Jums duota pažinti dangaus karalystės paslaptis, o jiems neduota. Mat, kas turi, tam bus duota, ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Aš jiems kalbu palyginimais todėl, kad jie žiūrėdami nemato, klausydami negirdi ir nesupranta. Jiems pildosi Izaijo pranašystės žodžiai: ‘Girdėti girdėsite, bet nesuprasite, žiūrėti žiūrėsite, bet nematysite. Šitų žmonių širdys aptuko. Jie prastai girdėjo ausimis ir užmerkė akis, kad nepamatytų akimis, neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi ir neatsiverstų, ir Aš jų nepagydyčiau".

Skaityti daugiau...
 
Darykime gerus darbus
Pamokslai - Svečių pamokslai

Panevėžio Jėzaus Kristaus baptistų bažnyčios

pastoriaus Dalius Serdikevičius1991 metais Vilniuje viena privati įmonė bankrutavo. Reikėjo mokėti darbuotojams išeitines kompensacijas. Įmonės savininkas, matydamas, kad negali tų kompensacijų visiems išmokėti, nes trūksta lėšų, sugalvojo štai ką. Darbuotojai turėdavo ateiti į darbo vietas ir visą dieną tiesiog sėdėti. Neleido įsijungti kompiuterių, neleido žiūrėti televizoriaus. Neveiklumo būsena buvo pats siaubingiausias dalykas. To pasekoje po mėnesio visi išėjo, žmonės neištvėrė neveiklumo. Tai yra tikra istorija.

Skaityti daugiau...
 
Dvasinis brandumas
Pamokslai - Pastoriai

Marijampolės baptistų bažnyčios pastorius Pranas Bielevičius: Dvasinis brandumas neatsiranda savaime. Mes, kaip tikintieji, dažnai darome tokią klaidą: meldžiamės, pasninkaujame ir laukiame, kad Dievas kažką mūsų gyvenime padarytų. Tačiau Rašte aiškiai galime pamatyti, kad yra darbas, kurį mes atliekame ir darbas, kurį atlieka Dievas. Mes Dievo malonę galime pastebėti arba patirti tik tada, kada paklūstame Dievo žodžiui, kai mes padarome tai, ką galime padaryti, o Dievas padaro tai, kas mums yra neįmanoma.

Nė vienas, nieko tobulai nedarome. Tai ir yra Dievo malonė, kad mes, nors ir netobulai, sulaukiame Dievo pažadų įgyvendinimo. Ar mes visada esame ramūs? Ar neturime piktumo, kartėlio savo širdyje? Visko pilna mūsų širdyje, bet jeigu prisilaikome Dievo principų, Jis vis labiau ir labiau atskleidžia savo malonę.

Skaityti daugiau...
 
Поздравление
Eilės - Margarita Flegantova (rusų k.)

С Днем Рождения тебя поздравляю
И от сердца хочу пожелать,
Чтоб дорогою жизни шагая
Ты во всем смог Христа показать.

Открывай Слово Божье с молитвой
И ищи всегда Его лица.
Пусть нелегкими будут битвы-
С Ним ты сможешь дойти до конца.

Skaityti daugiau...
 
« PradžiaAnkstesnis12345678910SekantisPabaiga »

Puslapis 1 iš 22
Marijampolės baptistų bažnyčia, Powered by Joomla! Theme made by SiteGround web hosting